Konferencja „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju” na Politechnice Gdańskiej

Urząd Dozoru Technicznego organizuje cykl bezpłatnych konferencji wpisujących się w projekt Dni Bezpieczeństwa Technicznego UDT. Jedna z nich przeprowadzona zostanie wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej i odbędzie się 5 września.

 

Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną ułatwienia wprowadzone przez UDT w obszarze nowoczesnych usług badawczych, mobilnych laboratoriów, nowego podejścia w obsłudze klienta oraz certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy wstępnie zadeklarowali gotowość zaprezentowania Konstytucji dla Biznesu.

Konferencji, którą otworzy prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci reprezentujący organizatorów oraz ww. instytucje będą do dyspozycji uczestników.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są studenci, doktoranci i pracownicy PG, w szczególności przedstawiciele służb administracyjnych dbających o poprawność pracy urządzeń technicznych na naszej uczelni. Zapraszamy także przedstawicieli kadr zarządzających, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP, wytwórców, projektantów i użytkowników urządzeń technicznych oraz osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego.

Konferencja rozpocznie się 5 września o godzinie 9:00 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 8:30 trwać będzie rejestracja uczestników. Proces przyjmowania zgłoszeń został już zakończony. Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie udt.gov.pl.

Organizatorem konferencji są gdański oddział Urzędu Dozoru Technicznego oraz Politechnika Gdańska.

Załączone pliki