Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów na PG

W dniach 19–20 września na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education, eTEE).

 

Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Z uwagi na zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym po wejściu w życie Ustawy 2.0, uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i wnioskami z wdrażania najnowszych rozwiązań z zakresu kształcenia, zarówno związanych z technologią, jak i metodyką oraz aspektami stosowanych uregulowań prawnych.

eTEE odbywa się cyklicznie od roku 2014, a od 2016 r. jest wynikiem współpracy Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na jej stronie internetowej.