Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

Dziekani Wydziałów Mechanicznych z całej Polski spotykają się na Politechnice Gdańskiej, aby wziąć udział w konferencji poświęconej badaniom naukowym i kształceniu, odbywającej się w dniach 1–3 lipca. W trakcie tego wydarzenia prof. Jan Awrejcewicz, wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki, mechatroniki i automatyki, otrzyma tytuł i godność doktora honoris causa PG.

 

37. Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych rozpoczęła się w poniedziałek, 1 lipca o godzinie 16:00 w Auli w Gmachu Głównym. W jej otwarciu uczestniczyli prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego PG, prof. Andrzej Seweryn, przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT, oraz prof. Janusz Kowal, honorowy przewodniczący tej organizacji. Następnego dnia obrady przeniosą się na Wydział Mechaniczny, gdzie zgromadzeni poznają wybrane zagadnienia dotyczące jego działalności naukowej oraz zwiedzą specjalistyczne laboratoria.

W środę, 3 lipca o godzinie 11:00 w Auli w Gmachu Głównym rozpocznie się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji nadania tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.