Konferencja Pomorska Biblioteka Cyfrowa dla nauki i edukacji

Konferencja „Pomorska Biblioteka Cyfrowa dla nauki i edukacji” jest okazją do prezentacji efektów realizacji projektu dedykowanego budowie tej biblioteki.  Celem spotkania jest przybliżenie bogactwa zbiorów cyfrowych oraz prezentacja funkcjonalności systemu biblioteki i możliwości wykorzystania jej zasobów przez naukowców, badaczy, studentów oraz pasjonatów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nowego budynku Wydziału ETI w najbliższą środę, 27 lutego o godz. 10.00, audytorium 2.

Referat wprowadzający dedykowany nowym zastosowaniom technologii multimedialnych w bibliotekach cyfrowych wygłosi prof. Bożena Kostek z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Pełen program konferencji znajduje się tutaj.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi „Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner)” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W zakresie, w jakim był finansowany ze środków Unii Europejskiej, zakończył się w ubiegłym roku. Nie oznacza to absolutnie zakończenia działalności biblioteki.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa gromadzi obecnie 25 000 publikacji.  W  zasobach biblioteki znajdują się unikatowe w skali regionu i kraju zbiory takie, jak: dzieła Jana Heweliusza, ilustrowany zielnik z 1613 roku, zabytkowe dzieła kartograficzne, astronomiczne, techniczne, botaniczne,  dokumenty historyczne, zapiski z podróży po naszym regionie.

Są to tylko wybrane dzieła z zasobów partnerów projektu, głównie: PAN Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bardzo istotne z punktu widzenia historii naszego regionu są dzieła dokumentujące przeszłość Pomorza i Kaszub takie jak: przedwojenna prasa lokalna, dokumenty życia społecznego (pocztówki, plakaty, śpiewniki), literatura językoznawcza (atlasy językowe języka kaszubskiego, słowniki mowy kaszubskiej) i przewodniki turystyczne stare i nowe.

Na przestrzeni 3 lat stronę biblioteki odwiedziło prawie 2,5 mln czytelników. Z punktu widzenia użytkowników najbardziej interesująca okazała się kolekcja dydaktyka. Na liście najczęściej czytanych publikacji znajdują się podręczniki i skrypty akademickie z zakresu nauk technicznych i medycznych, interaktywne zadania z geometrii oraz monografie naukowe. Drugą najpoczytniejszą kolekcją są regionalia z przedwojennymi książkami adresowymi, herbarzami, spisami nazw geograficznych Pomorza oraz polską prasą przedwojenną (w tym unikalna kolekcja Gazety Gdańskiej od 1909 r. do 1939 r.)

Działania w ramach projektu są nastawione na wzbogacenie oferty poprzez dodawanie nowych zasobów do istniejących kolekcji, tworzenie nowych kolekcji, włącznie do zbiorów zasobów nowych partnerów tworzących Pomorską Bibliotekę Cyfrową.

Pomimo tego, że zasoby zbiorów zabytkowych Pomorza są niezwykle bogate i były szacowane na 100 lat skanowania na początku realizacji naszego przedsięwzięcia, już zauważalne jest przesunięcie priorytetów digitalizacji ze zbiorów zabytkowych na dokumenty życia społecznego, dokumenty z zakresu historii współczesnej, publikacje naukowe i dydaktyczne. Biblioteka stara się wzbogacać ofertę poprzez multimedialne e-booki, pliki audio i audiowizualne, wirtualne wystawy, albumy i inne rodzaje publikacji pozwalające traktować bibliotekę cyfrową jako coś więcej niż repozytorium dokumentów piśmienniczych i umożliwiające zupełnie nowe interakcje z użytkownikiem.

Wsparcie Projektu wartego 6 062 124,41 zł wydatków kwalifikowalnych, kwotą  w wysokości 4 546 592,62 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, umożliwiło zakup skanerów do bezpiecznego skanowania zbiorów (w tym dużych formatów), aparatów, skanerów płaskich, komputerów, oprogramowania. W ramach projektu sfinansowano także archiwizację danych na dyskach oraz na błonie mikrofilmowej. Bardzo ważnym dla naszego regionu elementem projektu był także zakup oprogramowania oraz komputerów dla bibliotek wojewódzkich (w tym wdrożenie systemu bibliotecznego dla kompleksowej obsługi zbiorów i  czytelnika).

Pomorską Bibliotekę Cyfrową tworzy 15 parterów. 

Kalendarium
 • 17 lipca 2008 - podpisanie Umowy Partnerstwa dla realizacji Projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • 18 lipca 2008 - złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach konkursu 2.2.2._1
 • 9 czerwca 2009 - podpisanie umowy na zakup specjalistycznych skanerów do digitalizacji zbiorów Partnerów Projektu
 • 6 lipca 2009 - odpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • 5 stycznia 2010 - uruchomienie usług Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • 8 stycznia 2010 - przyłączenie PBC do Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • 24 marca 2010 - przyłączenie zasobów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej do Europeany wraz aktualizacją danych Federacji Bibliotek Cyfrowych przez PCSS
 • 10 września 2010 - łączna liczba czytelników: 100 000, liczba publikacji: 3 453
 • 21 grudnia 2010 - Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni stała się oficjalnie Partnerem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • 1 marca 2011 - przystąpienie do projektu Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
 • 26 kwietnia 2012 - „Pozytywista Roku 2011” - przyznanie Politechnice Gdańskiej nagrody specjalnej oraz wyróżnienia zbiorowego dla Partnerów Projektu w kategorii Kultura i sztuka
 • 1 stycznia 2013- przystąpienie do Projektu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 25 lutego 2013 - łączna liczba czytelników: 2 500 000, liczba publikacji: 25 000

 

2013-02-26 11:26:47