Konferencja programowa NKN w kwietniu na PG

 • „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” to temat konferencji, która odbędzie się na PG w dniach 26-27 kwietnia. Jej obrady przyczynią się do powstania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

   

  – To dla nas wielki zaszczyt, że konferencja będzie mieć miejsce na Politechnice Gdańskiej. To także wyraz uznania dla pozycji naszej uczelni, ponieważ zostaliśmy wybrani osobiście przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podkreśla rektor PG, prof. Jacek Namieśnik.

  Aby stworzyć nowe podstawy prawne funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia, MNiSW rozpisało konkurs „Ustawa 2.0” oraz przygotowało cykl konferencji programowych, których zwieńczeniem będzie Narodowy Kongres Nauki odbywający się we wrześniu w Krakowie. Politechnika Gdańska bierze czynny udział we wszystkich tych inicjatywach. W grudniu gościliśmy profesora Marka Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego zespół jest jednym z trzech zwycięzców konkursu. W dniach 26-27 kwietnia na naszej uczelni odbędzie się siódma konferencja programowa NKN.

  – Powołaliśmy zespół metodyczny, który wypracuje propozycje, jakie złożymy ministerstwu odnośnie programu konferencji. Należą do niego przedstawiciele wszystkich wydziałów, w tym prof. Krzysztof Leja, przedstawiciel PG w Radzie Narodowego Kongresu Nauki, oraz prof. Janusz Rachoń, kierownik zespołu – zaznacza rektor.

  Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja o tym, czy należy zróżnicować typy uczelni, a szczególnie czy i jak wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Konferencja przyniesie odpowiedzi na pytania czy taki kierunek zmian jest pożądany oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należałoby je wprowadzać. Ważne będzie także określenie liczby elitarnych uczelni w Polsce oraz zastanowienie się, czy taki podział ma być trwały, czy też uczelnie powinny móc starać się o awans do elity.

  – Z modelami kształcenia związana jest także integracja uczelni oraz instytutów badawczych. To jeden poważny problem, który trzeba przedyskutować. Drugi to rola wyższych szkół zawodowych, takich jak bliska nam Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – wylicza prof. Namieśnik.

  Szczegóły dotyczące harmonogramu konferencji i jej programu opublikujemy już wkrótce.