Konferencja: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych

 • Organizowana 22 czerwca konferencja podsumuje obszar badawczy 3B projektu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy: „Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków (EKOŁUPKI)”. Towarzyszyć jej będzie wystawa technologii i urządzeń zaprojektowanych, wybudowanych i zgłoszonych do opatentowania w ramach projektu.

   

  Konferencję otworzą dwa wykłady ukazujące stan poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż wymagających technologii niekonwencjonalnych, wygłoszone przez cenionych specjalistów z Polski i USA. Następnie przedstawione zostaną główne rezultaty w zakresie gospodarowania wodą i innymi elementami środowiska na potrzeby zabiegów szczelinowania i wydobycia węglowodorów, oczyszczania i możliwości ponownego wykorzystania płynu pozabiegowego ze szczelinowania hydraulicznego oraz zagospodarowania odpadów z wierceń i stymulacji złoża.

  Podsumowanie konferencji nastąpi podczas dyskusji panelowej na temat możliwości wykorzystania technologii środowiskowych pozyskanych w wyniku realizacji zadań badawczych w innych obszarach gospodarczych. Uczestnicy obrad otrzymają monografię przedstawiającą główne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zaproponowane w ramach projektu.

  Udział w wydarzeniu zapowiedzieli wysocy przedstawiciele konsorcjantów, władz rządowych i samorządowych oraz centrów i urzędów. Projekt realizowany jest w konsorcjum uczelni i instytutu badawczego (Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu PIB) oraz partnerów przemysłowych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa Lotos, S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o.). Liderem Projektu jest PGNiG, a Koordynatorem Naukowym Politechnika Gdańska.

  Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska - Główny Geolog Kraju Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Załączone pliki