Konferencja uczniowska dla zafascynowanych kosmosem

„Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” to temat II Pomorskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” 22 września. Zainteresowani uczestnictwem mogą nadsyłać zgłoszenia do 20 maja.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący nauki ścisłe, humanistyczne oraz przyrodnicze. Referaty mogą być poświęcone zagadnieniom takim jak na przykład kosmos w filozofii, człowiek we wszechświecie, kosmos w literaturze i w sztuce czy architektura kosmiczna.

Uczniowie chcący wziąć udział w II Pomorskiej Konferencji Naukowej mogą wysyłać zgłoszenia na adres uczniowska.konferencja@pbw.it.pl, podając swoje imię i nazwisko, tytuł wystąpienia i dziedzinę nauki której ono dotyczy, abstrakt oraz dane kontaktowe. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie projektu „Zdolni z Pomorza”.