Konkurs Czerwonej Róży 2019 – trwa etap uczelniany

Czerwona Róża to symbol piękna, doskonałości i miłości. Pod tym hasłem kryją się także bogate tradycje pomorskiego środowiska akademickiego. Od 57 lat niezwykle prestiżowa statuetka Czerwonej Róży trafia do wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów województwa pomorskiego, a od 54 lat zdobywają ją także najlepsze koła naukowe. Obecnie trwa etap uczelniany konkursu – termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek, 5 kwietnia o godzinie 15:00.

 

W konkursie liczy się nie tylko wysoka średnia ocen, lecz także aktywność pozanaukowa i osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej. Na laureatów czekają cenne nagrody: samochód osobowy dla najlepszego studenta oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 tys. zł dla najlepszego koła naukowego. Studenci Politechniki Gdańskiej wielokrotnie triumfowali w poprzednich edycjach konkursu. W 2018 roku wygrało Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, a specjalne wyróżnienie otrzymała studentka reprezentująca PG, Lisa Aditya, również z WILiŚ. Rok wcześniej najlepszym studentem Pomorza został Mariusz Smentoch z Wydziału Mechanicznego PG.

Wnioski składane przez kandydatów powinny zostać zaakceptowane przez prodziekana ds. kształcenia wydziału, na którym studiuje kandydat i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (pokój 114A w Budynku Hydro), który jest z ramienia rektora koordynatorem etapu uczelnianego Konkursu Czerwonej Róży na PG (tel. 58 347 22 20, e–mail: zkur@pg.edu.pl).

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu jest następujący:

9.04 – publiczna, trwająca 6 minut prezentacja finalistów z poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej przed Komisją Konkursową PG w Sali Senatu,

9.04 – posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów z PG,

12.04 – termin dostarczenia przez PG kompletnych dokumentów kandydatów z naszej uczelni (jednego studenta i jednego koła naukowego) do biura organizacyjnego Stowarzyszenia Czerwonej Róży,

27.05 – publiczna prezentacja finalistów konkursu ze wszystkich uczelni,

31.05 – posiedzenie Kapituły Konkursowej,

2.06 – finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin konkursu, komunikat oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży przy współudziale szkół wyższych województwa pomorskiego. Gospodarzem konkursu będzie Uniwersytet Morski w Gdyni, którego student zdobył główną nagrodę w zeszłorocznej edycji.