Konkurs Energa Open Innovation 2017

Grupa Energa poszukuje autorów innowacyjnych pomysłów, które odpowiedzą na wyzwania dzisiejszej energetyki. Dla zwycięzcy konkursu Energa Open Innovation 2017 przewidziano nagrodę w wysokości 50 tys. złotych.

 

Innowatorzy poszukiwani są w następujących obszarach:

– Inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące;
– Usługi systemowe dla operatorów sieciowych;
– Optymalne zużycie energii przez użytkownika;
– Poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców;
– Magazynowanie energii i stabilizacja sieci;
– Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
– Nowe produkty i usługi;
– Rozwój systemów diagnostycznych.

Zwycięzców wyłoni zespół ekspertów złożony z pracowników Grupy Energa oraz członków Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji Energa SA. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci otrzymają szansę zrealizowania swoich pilotażowych projektów w Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya działającym w laboratorium LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej.

Projekty należy zgłaszać do 19 listopada na adres openinnovation@energa.pl. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej energa.pl/konkurs.