Konkurs MINIATURA - małe granty dla trzech naukowców z PG

Trzech naukowców z Politechniki Gdańskiej zdobyło tzw. małe granty na realizację badań podstawowych w nowym konkursie Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA.

 

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Został on przygotowany z myślą o naukowcach, którzy dotychczas nie kierowali realizacją projektu badawczego oraz nie byli i nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

Na listach projektów zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się projekty zgłoszone przez trzech politechnicznych badaczy. Dr inż. Błażej Kudłak z Wydziału Chemicznego przyznany grant w wysokości blisko 50 tys. zł przeznaczy na wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny). Dr inż. Konrad Trzciński również z Wydziału Chemicznego otrzymał 49,5 tys. zł na zbadanie właściwości fotoelektrochemicznych warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali. Reprezentujący Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dr inż. Paweł Syty otrzymał 32,9 tys. zł na realizację projektu pt. Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych atomów diamagnetycznych.

Na wsparcie naukowców w konkursie MINIATURA Rada NCN przeznaczyła 20 mln złotych. Nabór wniosków w konkursie jest ciągły i zaplanowany do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w roku 2018, dlatego wciąż istnieje szansa na złożenie wniosku i dołączenie do grona laureatów. Więcej o konkursie MINIATURA.