Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży

 • Od ponad 50 lat statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych na Pomorzu. Obecnie trwa etap uczelniany konkursu – do 7 kwietnia studenci i koła naukowe z Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać swoje kandydatury.

   

  Kandydatów do nagrody (po eliminacjach uczelnianych) zgłaszają władze z poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. Aby wygrać trzeba być pracowitym, mieć talent oraz zdolności. W konkursie liczy się nie tylko wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa oraz osiągnięcia w działalności społecznej bądź dziedzinie sportu lub sztuki. Na laureatów, poza splendorem i przepustką do kariery, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają również cenne nagrody: samochód osobowy dla najlepszego studenta oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 tys. zł dla najlepszego koła naukowego.

  Student, który okaże się najlepszy w konkursie, otrzyma dodatkowo możliwość reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta RP – Primus Inter Pares.

  Wyboru finalistów z grona studentów i kół naukowych z Politechniki Gdańskiej dokona (12 kwietnia) komisja złożona z prodziekanów ds. kształcenia wszystkich wydziałów, pod przewodnictwem prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr. hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG.

  Galę wręczenia nagród zaplanowano na 21 maja. Jak zwykle odbędzie się ona w Dworze Artusa.

  ***

  Uwaga! Składane przez studentów i koła naukowe wnioski powinny być zaakceptowane przez prodziekana ds. kształcenia i dostarczone do prorektoratu ds. kształcenia PG (pok. 266 w Gmachu Głównym PG).

  Koordynatorem konkursu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG. (tel.: 58 347 22 20 lub e-mail: zkur@pg.gda.pl).

  Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.