Konwent Morski obradował na PG

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się VII posiedzenie Konwentu Morskiego, organu doradczego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczyli w nim m.in. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również przedstawiciele parlamentu, władz lokalnych, dowództwa Marynarki Wojennej i rektorzy wyższych uczelni.

 

Posiedzenie otworzył prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W imieniu nieobecnego kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego, przewodniczącego Konwentu Morskiego, gości przywitał wiceprzewodniczący Paweł Brzezicki. Poprosił on o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego dwa dni wcześniej byłego premiera Jana Olszewskiego, po czym przekazał głos pani Racheli Wysockiej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poinformowała ona, że Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pana Roberta Guta, eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, a Złotym Krzyżem Zasługi pana Krzysztofa Siedlikowskiego, sekretarza Konwentu Morskiego. Aktu dekoracji dokonał minister Adam Kwiatkowski, któremu towarzyszył Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

– Dzisiejsze spotkanie, odbywające się w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem, pokazuje, że coraz więcej ludzi rozumie, jak ważna jest gospodarka morska – zaznaczył minister Kwiatkowski gratulując odznaczonym.

 

Wystąpienia rektora PG i marszałka Senatu

Następnie miała miejsce ceremonia wręczenia medali pamiątkowych, którą poprowadził prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki. Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, przyznał je ministrowi Adamowi Kwiatkowskiemu, marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu, ministrowi Markowi Gróbarczykowi, wiceprzewodniczącemu Pawłowi Brzezickiemu oraz Piotrowi Soyce, prezesowi Remontowa Holding SA. Marszałek Karczewski natomiast wręczył Medale Marszałka Senatu Jackowi Nowickiemu, dyrektorowi zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, oraz rektorowi Jackowi Namieśnikowi dla ogółu pracowników Politechniki Gdańskiej.

Prof. Jacek Namieśnik przedstawił zebranym najważniejsze informacje dotyczące naszej uczelni.

– Zabiegamy o status uczelni badawczej, spełniamy wszystkie wymogi, by ten status uzyskać i wierzymy, że nam się uda. Do końca tego roku akademickiego powinniśmy wdrożyć wszystkie postanowienia związane z wejściem w życie Ustawy 2.0 – stwierdził.

Jako kolejny głos zabrał Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP.

– Cieszę się, że dzisiejsze spotkanie odbywa się na Politechnice Gdańskiej, uczelni, która dynamicznie się rozwija, ma piękny kampus i otoczenie, ale przede wszystkim ciężko pracuje na swój sukces. Gratuluję profesorowi Jackowi Namieśnikowi, który tak jak ja chce, by Polskie uczelnie były wizytówkami naszego kraju – powiedział.

 

Listy od wicepremier Beaty Szydło i prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk odczytała list od wicepremier Beaty Szydło.

„Bałtyk determinuje nasze szanse na stabilny rozwój Polski oparty o krajową myśl techniczną, innowacje, a także umiejętności wykształconych specjalistów. Doceniam wkład społeczności akademickiej w przygotowanie na najwyższym poziomie kadr zdolnych do podejmowania wyzwań związanych z nowoczesną gospodarką morską”, napisała była premier.

List nadesłany przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, odczytał minister Marek Gróbarczyk.

„Za to wszystko, co uczyniliście Państwo dla sprawy silnej Polski nad Bałtykiem z całego serca pragnę Wam gorąco podziękować i poprosić o więcej, zaś na ręce pana kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego oraz jego magnificencji rektora Jacka Namieśnika chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla społeczności Konwentu Morskiego oraz Politechniki Gdańskiej za życzliwą pamięć i zaproszenie na dzisiejsze obrady”, napisał prezes Kaczyński.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że przemysł stoczniowy ma szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, dlatego jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Albo Polska będzie silna, albo jej nie będzie. Bez gospodarki morskiej po prostu jej nie będzie –  zakończył.

 

Referaty

W drugiej części posiedzenia konwentu Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding SA, wygłosił referat pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu stoczniowego na przykładzie Remontowa Holding SA”. Przedstawił on Gdańską Stocznię „Remontowa” jako jedną z największych w Polsce i Europie, wraz z innymi spółkami holdingu dającą pracę ponad 8000 osobom. Wymienił także najbardziej ambitne projekty zrealizowane przez holding – statki do transportu platform wiertniczych, modernizację i przebudowę platform naftowych oraz wyposażanie statków w systemy redukujące ilość siarki w spalinach okrętowych i oczyszczające wody balastowe.

Prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki oraz kierownik Katedry Automatyki i Energetyki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, wygłosił referat pt. „Wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój gospodarki morskiej”. Opowiedział w nim o Międzynarodowym Centrum Badań Studenckich w Iławie i bazie laboratoryjnej WOiO oraz przedstawił kilka realizowanych projektów, takich jak Akademia Przemysłów Morskich, rozwój systemu przeciwminowego Głuptak czy budowa statku pasażerskiego o napędzie hybrydowym. Prorektor podkreślił, że absolwenci wydziału są pożądani na rynku pracy, odniósł się też do kwestii związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym planów połączenia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa z Wydziałem Mechanicznym.

– Chciałbym z całą stanowczością powiedzieć, że w żaden sposób nie wpłynie to na kształcenie okrętowców, a kierunki takie jak oceanotechnika czy transport morski będą w dalszym ciągu prowadzone – podkreślił prorektor.

Ostatnie wystąpienie wygłosił Paweł Brzezicki, wiceprzewodniczący Konwentu Morskiego. Dokonał on prezentacji Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, specjalizującej się w kompleksowych remontach i przebudowach statków wszystkich typów. Zaznaczył, że stocznia jest firmą uniwersalną, przygotowaną do realizacji wszelkich zadań związanych z przywracaniem do pełnej sprawności technicznej statków jako środków transportu morskiego.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Konwent Morski i Politechnikę Gdańską. Zapis posiedzenia można obejrzeć na kanale PG w serwisie YouTube.

Galerię zdjęć z posiedzenia można obejrzeć tutaj.

Galeria zdjęć