Kosmiczne eksperymenty studentów PG – podsumowanie i plany na przyszłość

Autorzy projektu HEDGEHOG, który w ramach programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme, koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), został wysłany rakietą w kosmos, podsumują na Politechnice Gdańskiej dotychczasowe rezultaty przedsięwzięcia. Spotkanie z udziałem prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej odbędzie się 26 czerwca, o godz. 15.00 w Sali Senatu w Gmachu Głównym PG. Podczas spotkania, które jest otwarte dla osób zainteresowanych tematyką kosmosu, będzie można zobaczyć eksperyment z bliska. Studenci opowiedzą również o swoim nowym kosmicznym projekcie GDArms.

 

– Bardziej niż podsumowanie, będzie to prezentacja dotychczasowych prac, ponieważ nasz projekt trwa nadal – mówi Szymon Krawczuk, student PG i członek zespołu HEDGEHOG. – Przygotujemy też krótką prezentację naszego nowego projektu GDArms, który realizujemy wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach programu „Spin Your Thesis”.

Celem eksperymentu naukowego HEDGEHOG (High quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat flow and Oscillation measurement from Gdansk) było zadanie zbadania środowiska dynamicznego (drgań i przyspieszeń) oraz termicznego rakiety sondażowej. Na jej pokładzie znalazł się m.in. nowatorski czujnik strumienia opracowany przez mgr. inż. Adama Dąbrowskiego, doktoranta, asystenta w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym, za który został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Poza tym, gdański eksperyment posiada prawie 50 czujników rejestrujących drgania i przyspieszenia w trakcie lotu.

Dwie rakiety z „gdańskim eksperymentem” i 9 innymi eksperymentami studenckimi z Europy wystartowały na początku marca z kosmodromu Esrange za kołem podbiegunowym w północnej Szwecji. Rakieta, którą poleciał HEDGEHOG miała 6 metrów długości, masę ok. 300 kilogramów, a silnik na paliwo stałe pozwolił jej się wznieść na wysokość ok. 80 kilometrów.

Eksperyment HEDGEHOG powstał w interdyscyplinarnym zespole, który tworzą: Adam Dąbrowski, doktorantm, asystent w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym, Jacek Goczkowski (student międzywydziałowego kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne), Szymon Krawczuk (Inżynieria Biomedyczna, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), Karol Pelzner (Elektronika i Telekomunikacja, WETI), przy współpracy Agnieszki Elwertowskiej (Automatyka i Robotyka, WETI).

Galeria zdjęć