Który projekt grupowy okaże się najlepszy?

Wirtualny edukacyjny plac zabaw, system zdalnego pomiaru parametrów dla jednostki pływającej klasy super-jacht, a może mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża? Już 22 lutego poznamy najlepsze projekty zrealizowane w ramach przedmiotu projekt grupowy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ich prezentacja towarzyszyć będzie inauguracji studiów II stopnia.

 

Projekt grupowy to przedmiot, który ma nauczyć studentów wspólnej pracy podczas rozwiązywania konkretnego problemu. Od ponad dziesięciu lat jest on częścią programu wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI. Grupy złożone z 3-5 studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów, z których najlepsze mogą liczyć na nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana oraz wyróżnienia. Projekty grupowe często powstają na zlecenie zewnętrznych partnerów, potencjalnych pracodawców przyszłych absolwentów wydziału.

W tym roku o miano najlepszego projektu ubiegać się będą:

  1. Aplikacja mobilna wspomagająca terapię inteligencji emocjonalnej u dzieci z autyzmem
  2. Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża
  3. Programowalna listwa zasilająca
  4. Projekt i implementacja „małego” Internetu Rzeczy
  5. System wspomagający rehabilitację dzieci z zaburzeniami ruchowymi wykorzystujący sygnał EMG do sterowania grą
  6. System zdalnego pomiaru parametrów dla jednostki pływającej klasy super-jacht
  7. Wirtualny edukacyjny plac zabaw.

Prezentacja projektów połączona z inauguracją studiów II stopnia odbędzie się 22 lutego o godzinie 9.15 w połączonych audytoriach Budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wstęp wolny.