Kursy przygotowawcze do matury 2021 oraz studiów

Chcesz powtórzyć, rozszerzyć i usystematyzować materiał z matematyki lub fizyki? Dobrze przygotować się do matury i poczuć atmosferę renomowanej uczelni? Zapisz się na kurs przygotowawczy do egzaminu dojrzałości z tych przedmiotów organizowany przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej lub Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Chcesz bez stresu i problemów rozpocząć naukę na studiach? Wybierz kurs wyrównawczy lub przygotowawczy do studiów. Zapisy trwają.

 

DO MATURY

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oferuje kursy, które przygotowują do matury z matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są w wymiarze łącznym po 78 godzin zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu, w tym w ramach kursu z fizyki 6 godzin lekcyjnych poświęconych jest eksperymentom fizycznym. Kurs ma rozpocząć się 26 września, a zajęcia odbywać się będą w soboty po 3 godziny lekcyjne przez 26 tygodni, w tym: fizyka w godz. 9.15-12.00, matematyka w godz. 12.15-15.00. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy ze zindywidualizowanym podejściem do uczniów. Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się min. 18 osób. Opłata za jeden przedmiot wynosi 950 zł (koszt jednej godziny zajęć to 12,18 zł). Więcej informacji na stronie: ftims.pg.edu.pl/domatury (tel. +48 58 347 20 06, e-mail: domatury.wftims@pg.edu.pl).

Kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym w 2021 r. organizuje także Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu: w piątki ( w godz. 17:00 – 19:30) - poziom rozszerzony, w soboty (w godz. 9:15 -12:00) - poziom rozszerzony, w środy ( w godz. 17:00 – 19:30) - poziom podstawowy. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 18 i 19 września (poziom rozszerzony) oraz 23 września (poziom podstawowy). Koszt kursu o wymiarze 81 godzin lekcyjnych to 850 lub 900 zł (przy płatności w dwóch ratach). Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć [TUTAJ].

DO STUDIÓW

Prowadzony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej kurs wyrównawczy z fizyki i matematyki dla osób rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej odbędzie się online w dniach 7-18 września. Prowadzony będzie w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (po 30 godzin z każdego przedmiotu), przy czym zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku po 6 godzin lekcyjnych (po 3 godziny z fizyki i matematyki) w godz. 9.30-12.00 (matematyka) i 15.30-18.00 (fizyka). Udział w kursie kosztuje 300 zł. Więcej informacji na stronie: ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze (tel. +48 347 25 87, e-mail: kursy.wftims@pg.edu.pl).

Z kolei Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oferuje kurs przygotowawczy z matematyki do studiów 2020 dla przyjętych na pierwszy rok. Został on przygotowany w oparciu o wymogi programowe poszczególnych wydziałów i prowadzony jest przez nauczycieli akademickich CNMiKO. Tegoroczna edycja kursu odbywa się w trybie zdalnym na platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej w wymiarze łącznym 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez dwa tygodnie, pięć razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne. Opłata za udział w kursie wynosi 270 zł. Przewidywany termin kursu to 7-18 września, w godz. 18.00-20.30. W kursie mogą wziąć udział także uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zapoznać się z wymaganiami uczelni w zakresie tych przedmiotów. Więcej informacji o zasadach rekrutacji, formularz zgłoszeniowy i harmonogram oraz program kursu można znaleźć [TUTAJ]. Zapisywać się można pod adresem: cnm@pg.edu.pl lub pod nr tel. 664 164 469).

Uwaga! W związku ze sytuacją epidemiczną w kraju oraz formą zdalną kursów nie jest przewidywane zakwaterowanie w domach studenckich PG na czas kursu.