Laury dla naszych doktorantów w konkursie „Student-Wynalazca”

Zuzanna Bielan z Wydziału Chemicznego znalazła się w pięcioosobowym gronie osób wyróżnionych w Ogólnopolskim konkursie „Student-Wynalazca”, który od 2010 r. organizuje Politechnika Świętokrzyska. Natomiast Adam Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w tym samym konkursie.

Mgr inż. Zuzanna Bielan z Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym została wyróżniona za badania nad „sposobem otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego” (współtwórcą jest dr inż. Anna Zielińska-Jurek).

– Badania, które prowadzę w ramach pracy doktorskiej polegają na otrzymywaniu fotokatalizatorów warstwowych, które charakteryzują się strukturą "rdzeń-otoczka", gdzie rdzeń stanowi związek magnetyczny, a otoczkę fotokatalizator. Dzięki zastosowaniu takiego układu w prosty i efektywny sposób można odzyskać fotokatalizator po procesie oczyszczania, np. ścieków, odcieków, ścieków farmaceutycznych. Sam sposób otrzymywania, wyróżniony w konkursie polega na manewrowaniu tylko jednym parametrem w trakcie syntezy – ładunkiem powierzchniowym rdzenia i otoczek, dzięki czemu, niezależnie od zastosowanej metody syntezy czy substratów, jesteśmy w stanie otrzymać założony fotokatalizator warstwowy o strukturze rdzeń-otoczka, dodatkowo prowadząc syntezę w jednym układzie, bez konieczności separacji poszczególnych wytworzonych komponentów – tłumaczy mgr inż. Zuzanna Bielan.

Profil naukowy Zuzanny Bielan można znaleźć na portalu Politechniki Gdańskiej MOST Wiedzy, prezentującym dorobek naukowców.

Z kolei mgr inż. Adam Dąbrowski z Katedry Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale  Mechanicznym otrzymał  Nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za „sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni, zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej” (współtwórca: dr inż. Leszek Dąbrowski). Wynalazek został opatentowany w październiku ubiegłego roku.

– Zastosowanie wynalazku pozwoli ściśle zmierzyć warunki termiczne panujące podczas lotu rakiety. Umożliwi to projektowanie eksperymentów wynoszonych w przestrzeń kosmiczną według prawdziwych warunków lotu, a nie tylko wg ogólnych wytycznych jak to się odbywa obecnie. Wynalazkiem zainteresowała się Europejska Agencja Kosmiczna, która postanowiła przetestować urządzenie w rakiecie w ramach programu REXUS [więcej na ten temat można przeczytać  tutaj – dop. red.]. Dzięki temu programowi, planuję zwiększyć poziom gotowości technologicznej. Pozwoli to również uzyskać opinie inżynierów sektora kosmicznego, którzy docelowo będą odbiorcami wynalazku jako produktu – mówi mgr inż. Adam Dąbrowski.

Konkurs „Student-Wynalzaca” jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. W tym roku nadesłano 78 zgłoszeń z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Przyznanych zostało pięć równorzędnych nagród (ich zdobywcy będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie) i pięć wyróżnień (w tym dla Zuzanny Bielan z PG). Komisja konkursowa przyznała także siedem nagród specjalnych (m.in. dla Adama Dąbrowskiego z PG). Pełna lista laureatów znajduje się [tutaj]. 

Fot. Piotr Hukało, Rafał Borawski