Londyńska nagroda za pracę magisterską

Absolwentka Politechniki Gdańskiej Agata Wasilczuk otrzymała nagrodę dziekana College of Engineering, Design and Physical Sciences z Brunel University za innowacyjność oraz znaczenie pracy magisterskiej. Nagrodzona praca powstała w Londynie, gdzie obecna mgr inż. wyjechała na semestr, na kurs dotyczący bezpieczeństwa konstrukcji (MSc in Structural Integrity).

 

Agata Wasilczuk ukończyła Wydział Mechaniczny, konkretnie studia I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna. Na studiach II stopnia, które również rozpoczęła na PG, wybrała anglojęzyczną specjalność International Design Engineer. Po ukończeniu semestru została przyjęta na studia magisterskie w Brunel University w Londynie na kurs MSc in Structural Integrity. W Wielkiej Brytanii studia magisterskie trwają rok. W grudniu 2016 r. w  Westminster Hall Agata Wasliczuk odebrała dyplom z wyróżnieniem oraz wspomnianą nagrodę dziekana (Dean's Prize for Innowation and Impact in Master's Dissertations). To wielkie wyróżnienie, bowiem wydział rokrocznie przyznaje tylko jedną taką nagrodę.

Nagrodzona magisterka poświęcona jest modelowaniu zniszczeń w materiałach kompozytowych, a dokładniej mówiąc w kompozytach zbrojonych włóknem węglowym z polimerową osnową (CFRP – Carbon Fibre Reinforced Polymer). Materiały te mają szerokie zastosowanie, głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

– W mojej pracy zawarłam szczegółowe wytyczne, które z pewnością będą pomocne do opracowania rzetelnego modelu pozwalającego na przewidywanie zniszczeń w materiałach CFRP ze szczególnym uwzględnieniem dużych prędkości. Takie zniszczenia może spowodować np. ptak uderzający w kadłub samolotu. Rzetelny model może przyczynić się do lepszych rozwiązań konstrukcyjnych, a to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – mówi laureatka, która w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej wykonała wiele symulacji dot. modeli kompozytowych.

Obecnie mgr inż. Agata Wasilczuk jest doktorantką na Brunel University i prowadzi badania poświęcone metodom wyznaczania i prognozowania wytrzymałości kompozytowych materiałów stosowanych w lotnictwie. Propozycję podjęcia studiów doktoranckich wraz z trzyletnim stypendium otrzymała jeszcze w trakcie studiów.

– Po dwóch miesiącach studiów zaproponowano mi przyłączenie się do trwających już badań dotyczących kompozytów. Dzięki temu szybciej mogłam zacząć pracę z projektem magisterskim, który płynnie przeszedł w pracę nad doktoratem. Oczekiwany wynik doktoratu to analityczny model materiału umożliwiający wyznaczenie naprężeń i odkształceń w niszczonym materiale metodą elementów skończonych – wyjaśnia doktorantka.

Po zakończeniu doktoratu pani Agata zamierza wrócić do Polski, na swoją macierzystą uczelnię. Jednak – jak podkreśla – życie pisze różne scenariusze i trudno jest przewidzieć co będzie się działo za trzy lata. Dlatego jest otwarta także na inne opcje. Pobyt w Londynie ceni głównie z uwagi na możliwość szlifowania języka angielskiego oraz współpracę ze specjalistami z dziedziny modelowania, z którymi będzie przygotowywać artykuły naukowe do punktowanych międzynarodowych czasopism.

– To znakomite doświadczenie i dobry start dla młodego naukowca – podsumowuje.