MBA Politechniki Gdańskiej z tytułem Mistrz Biznesu 2016

Magazyn „Businessman” nagrodził firmy i instytucje wykazujące się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu w roku 2016. W kategorii Edukacja zdobywcą tego zaszczytnego tytułu zostały studia MBA organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

 

Program Master of Business Administration wyróżniono za sprawną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Kapituła konkursu doceniła pozyskanie międzynarodowej akredytacji AMBA, którą mogą pochwalić się jedynie cztery spośród ponad 60 istniejących w Polsce programów MBA, jak również zaangażowanie w organizację konferencji i seminariów, takich jak Konkurencyjna Edukacja czy Ekonomia / Kultura / Wartości. Podkreślono przy tym, że w wydarzeniach organizowanych w ramach studiów biorą udział wybitni przedstawiciele nauki i biznesu, tacy jak laureat nagrody Nobla Oliver Williamson, dr Mario Raich, prof. Elżbieta Mączyńska, Lord Robert Skidelsky czy prof. Jerzy Hausner.

– Naszym celem jest jak najlepsze połączenie nauki z biznesem poprzez wspieranie i ukierunkowanie innowacji na organizację pracy. Do tworzenia studiów MBA zapraszamy ekspertów oraz praktyków zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Nieustannie pracujemy nad rozwojem programu, aby oddać to, co dzieje się na rynku, wskazywać trendy. Kluczowe jest też tworzenie atmosfery dla pobudzania kreatywności, na przykład poprzez budowanie kontaktów nauki i biznesu ze światem kultury i sztuki. Na Politechnice Gdańskiej rocznie uruchamianych jest ponad 300 projektów usług badawczych.  Dlatego program MBA organizuje liczne spotkania z biznesem, stanowiące platformę wymiany wiedzy i możliwości  wzajemnego poznania się – tłumaczy dr Barbara Geniusz-Stepnowska, dyrektor programu MBA Politechniki Gdańskiej.

Nagrodę przyznała kapituła w składzie: Ewa Sowińska, Michał Kobosko, Robert Krool, Daniel Kubach i Michał Gajewski. Jej zdobywcy otrzymali statuetki Mistrza Biznesu oraz prawo do posługiwania się tym prestiżowym tytułem przez rok.

– Dla naszej uczelni niezwykle istotne jest umiędzynarodowienie studiów, dlatego MBA PG postawiło sobie cel pozyskania akredytacji międzynarodowej, dającej możliwość porównywania się ze szkołami biznesu z całego świata. W ten sposób prezentujemy kapitał intelektualny Polski za granicą, tworząc markę o światowym zasięgu. Zdobycie nagrody Mistrz Biznesu jest dla nas potwierdzeniem sensu  naszych działań i bez wątpienia wpłynie na naszą rozpoznawalność – dodaje dyrektor Stepnowska.

Listę laureatów pozostałych wyróżnień, wśród których znajdują się znane firmy z branż bankowej, ubezpieczeniowej czy logistycznej, można znaleźć tutaj.