Medal Gloria Artis dla dra hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał doktorowi hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie to zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na naszej uczelni.

 

– To dla mnie niezwykłe i bardzo wysokie wyróżnienie, które cenię i za które dziękuję. Przez trzy kadencje byłem prezesem, a teraz sprawuję funkcję dyrektora artystycznego Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest to działalność społeczna, którą wspólnie z Zarządem PZCHiO wykonujemy na rzecz amatorskich gdańskich zespołów. Uważam, że każdy twórca i każdy artysta musi być świadomy misji, jaką ma spełniać w swoim środowisku. Sam jestem świadom tego, że bez mojego chóru i mojej Alma Mater nie mógłbym realizować tylu ambitnych przedsięwzięć artystycznych – mówi dr hab. Mariusz Mróz.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje go z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów, kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.