Medal Pamiątkowy dla profesora Jürgena Schnella

Profesor Jürgen Schnell z Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern odebrał Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej z rąk rektora prof. Jacka Namieśnika. Wyróżnienie to wręczono podczas inauguracji 5. Polsko-Niemieckiego Sympozjum Doktorantów.

 

– Medal, który otrzymał profesor Schnell jest wyrazem uznania za jego wkład w budowanie współpracy pomiędzy Technische Universität Kaiserslautern a Politechniką Gdańską – podkreśla dr hab. inż. Piotr Korzeniowski z Katedry Konstrukcji Betonowych WILiŚ, jeden z organizatorów sympozjum.

Podczas wręczenia medalu obecni byli również dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. Krzysztof Wilde oraz honorowy profesor emeritus PG Zbigniew Cywiński.

Spotkania słuchaczy studiów doktoranckich i ich opiekunów, w którym uczestniczą przedstawiciele WILiŚ Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern, odbywają się regularnie od 2005 roku. Co trzy lata sympozjum organizowane jest na przemian na PG oraz w niemieckiej uczelni. Dyskusja poświęcona jest tematom związanym z konstrukcjami betonowymi i stalowymi oraz statyką i dynamiką budowli. Sympozjum towarzyszy wydanie monografii.

Profesor Jürgen Schnell jest jednym z kierowników Katedry Budownictwa Betonowego i Ogólnego Technische Universität Kaiserslautern. Działa on również w Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego (fib) z siedzibą w Lozannie, organizacji zajmującej się problemami konstrukcji betonowych na całym świecie.

Na zdjęciu prof. Jürgen Schnell (pierwszy z lewej) oraz dr hab. inż. Piotr Korzeniowski i rektor PG prof. Jacek Namieśnik.