Memorandum przybliża Gdańsk do Smart City

Na Politechnice Gdańskiej podpisane zostało Memorandum o współpracy w ramach realizacji projektu ACCUS. Dokument precyzuje zasady współpracy między gdańskim samorządem a partnerami tego wyjątkowego projektu, dzięki któremu Gdańsk już wkrótce dołączy do elitarnego grona miast inteligentnych. 

 

Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) realizowany jest przez konsorcjum 28 instytucji naukowych i firm z ośmiu państw UE, w tym z Polski. Polskę, a dokładniej Pomorze, reprezentują: Politechnika Gdańska, Pomorski Klaster ICT Interizon oraz Innobaltica (spółka łącząca interesy Gdańska, regionu i uczelni Pomorza). Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz przedstawiciele partnerów projektu podpisali memorandum precyzujące warunki współpracy w ramach projektu ACCUS.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy typu Smart City, która pozwoli w inteligentny sposób zarządzać miastem. W ramach jednego systemu operacyjnego zintegrowane zostaną różnorodne aplikacje pozwalające na efektywne zarządzaniem szeroko pojętym życiem miasta.

Otwierając spotkanie rektor prof. Henryk Krawczyk podkreślił wyjątkowość projektu: ACCUS to dowód na to, że w naszym mieście możemy wdrażać produkt będący efektem pracy dziesiątek osób działających w międzynarodowym zespole. Podpisując memorandum chciałbym życzyć miastu Gdańsk, jak również politechnice, wielkiej sławy z powodu wdrożenia wspólnego systemu Smart City. Dzięki takim projektom pokazujemy, że potrafimy dokonywać rzeczy, które jeszcze pięć lat temu wydawałyby się niemożliwe.

Pilotażowa wersja systemu będzie testowana w Gdańsku od stycznia 2015 r. 10 zintegrowanych w nim aplikacji pozwoli m. in. na: sterowanie oświetleniem miejskim, monitorowanie ruchu na ulicach i warunków na drogach, numeryczne prognozowanie pogody, automatyczną identyfikację pojazdów (przed pojazdami policji otworzą się szlabany broniące wjazdu na różnego rodzaju chronione tereny),czy też zarządzanie energią w budynkach. Aplikacja „Citizen sensor” przeznaczona będzie dla mieszkańców Gdańska.  Wykorzysta dane pochodzące z innych aplikacji by przekazywać informacje praktyczne, np. dotyczące korków, nadchodzącej ulewy lub nagłego wyłączenia prądu w dzielnicy.

Projekt zakończy się w maju 2016 r. Wówczas stworzony przez naukowców system wart 60 mln zł stanie się własnością gdańskiego samorządu. Miasto otrzyma w ten sposób bezpłatnie narzędzie, które będzie mogło dowolnie wykorzystywać i rozbudowywać. Szczegółowe zasady użytkowania systemu po zakończeniu projektu zostaną wypracowane w trakcie obowiązywania memorandum.

– Wchodzimy  w rolę poligonu doświadczalnego, laboratorium projektu ACCUS, ale robimy to z pełną świadomością – powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Na tym polega rola Gdańska w przedsięwzięciu, byśmy mogli później z czystym sumieniem zaoferować ten system 40 innym samorządom Pomorza, a później całego kraju. Administracja samorządowa musi być innowacyjna, bardziej efektywna niż obecnie. Wciąż wiele czasu marnujemy poprzez źle zorganizowany obieg informacji. Technologie mogą nam pomóc zwiększyć efektywność procesów zarządczych w mieście.

Jarosław Pawłowski, prezes zarządu InnoBaltica stwierdził, że dla jego spółki udział w projekcie ACCUS to wielki zaszczyt: – Jest on wyjątkowy z wielu względów. Stanowi modelowy przykład współpracy nauki i biznesu, gdzie każda ze stron jest „na swoim miejscu”. Biznes definiuje potrzeby, nauka wspiera go w realizacji zamierzeń, a jednocześnie realizując badania odkrywa dla siebie nowe obszary, zdobywa doświadczenia i wiedzę o świecie.

Prezes InnoBaltica podkreślił również, że przedsięwzięcie, finansowane wprost z pieniędzy Komisji Europejskiej jest dowodem na to, że „Polak, Pomorzanin, gdańszczanin potrafi”: – Rzadko się zdarza, by polskie instytucje brały udział w projektach finansowanych przez Komisję, a jeszcze rzadziej są one liderami takich projektów. To wielki sukces nas wszystkich.

–Budujemy to, czego jeszcze nam w Polsce dziś brakuje: kapitał społeczny,  zaufanie i otwartość między trzema obszarami naszego życia społecznego: administracją, nauką i biznesem – podsumował Przemysław Szleter, prezes zarządu Fundacji Interizon, który przypomniał również o zasługach inicjatora projektu – dr. Inż. Łukasza Kulasa z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, który był w stanie przekonać strony projektu do tego, że może się on udać.

Projekt ACCUS finansowany jest w ramach mechanizmu ARTEMIS w ramach 7. Programu Ramowego UE, poświęconego wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po części zainteresowane firmy, a po części 7. PR oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna kwota projektu ACCUS to ok. 13 mln euro.

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania memorandum.