METEOPG pomaga Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju monitorować suszę

W serwisie geoportal.gov.pl udostępnianym przez Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju można sprawdzić informacje o prognozowanej wilgotności gleby na terenie całego kraju, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. Wykorzystywane przez portal dane zostały przygotowane w ramach projektu METEOPG, kierowanego przez prof. Mariusza Figurskiego przy współudziale dr inż. Grzegorza Nykiela z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

– Parametry opisujące prognozowany stan gleby z powodzeniem można wykorzystać do racjonalnego planowania gospodarki wodnej. Wilgotność gleby jest również jednym z najważniejszych współczynników fizycznych w rolnictwie oraz sadownictwie i ma decydujący wpływ na proces wegetacji roślin. Wdrożenie wyników prognozowania z systemu METEOPG w serwisie geoportal.gov.pl stanowi nową jakość w procesie zarządzania rolnictwem, sadownictwem i leśnictwem – zapewnia prof. Mariusz Figurski.

Dane dostępne dzięki naukowcom z zespołu METEOPG można zobaczyć na mapie umieszczonej na Geoportalu. Aby to zrobić, należy w okienku po prawej stronie zaznaczyć opcję „Monitoring i prognoza warunków glebowych”. Spowoduje to wyświetlenie mapy hipsometrycznej, na której obszary o niewielkiej wilgotności gleby oznaczone są kolorem czerwonym, a te o dużej wilgotności kolorem zielonym. Można też precyzyjnie odczytać prognozowaną wartość wilgotności gruntu w dowolnym miejscu – wystarczy kliknąć w wybranym punkcie. Codzienna aktualizacja prognozy jest opracowywana w oparciu o numeryczne modele pogody wysokiej rozdzielczości i dane satelitarne. Można również porównać, jak zmieniały się te wartości każdego dnia począwszy od 26 czerwca 2019 r.

Projekt METEOPG, prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), wykorzystuje unikalne rozwiązania informatyczne pozwalające udostępnić krótkoterminową prognozę pogody dla Polski i Pomorza. METEOPG używa wysokorozdzielczych danych geograficznych, takich jak numeryczny model terenu, szorstkości podłoża, zagospodarowania i pokrycia terenu przygotowane przez prof. Mariusza Figurskiego i dr Grzegorza Nykiela z Katedry Geodezji WILiŚ PG. Podstawowe parametry prognostyczne można sprawdzić za pośrednictwem portalu pogodowego meteopg.pl, dostępnego w chmurze CI TASK. Oprócz krótkoterminowych prognoz stanu atmosfery modelowanych jest w nim kilkadziesiąt parametrów, które mogą być wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki narodowej (rolnictwie, energetyce odnawialnej, transporcie, nawigacji, turystyce) oraz w badaniach naukowych i wdrożeniowych z zakresu przewidywania niebezpiecznych lokalnych zjawisk pogodowych.

Z profilami naukowymi prof. Mariusza Figurskiego i dr inż. Grzegorza Nykiela można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.