METEOPG w nowym serwisie pogodowym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy po 13 latach od debiutu serwisu prezentującego prognozę pogody w Polsce, pod nazwą „Pogodynka”, zdecydował się na budowę nowego serwisu pogodowego. Do prac zapoczątkowanych w drugiej połowie 2019 roku zostali zaproszeni pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 

W budowie nowego serwisu pogodowego udział biorą prof. Mariusz Figurski, kierownik zespołu METEOPG oraz, dr inż. Grzegorz Nykiel. Naukowcy od 2017 roku realizują projekt obliczeniowy w Centrum Informatycznym TASK pn. „Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS”.

W ramach projektu został opracowany wysokorozdzielczy model (implementacja modelu WRF dla Polski) i portal pogodowy WRF METEOPG. System prognozowania pogody WRF METEOPG w ciągu doby uruchamiany jest dla czterech głównych terminów synoptycznych 00, 06, 12 i 18 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin dla wszystkich siatek obliczeniowych. System operacyjnie pracuje na superkomputerze "TRYTON" wykorzystując 24 węzły  obliczeniowe. Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy  podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku.

Przez kilka miesięcy trwały weryfikacje jakości prognoz z danymi pomiarowymi i operacyjnymi numerycznymi modelami pogody IMGW: COSMO, AROME i ALARO, które pokazały wysoką wiarygodność prognoz modelu WRF METEOPG. Pozytywne wyniki zaowocowało włączeniem go wiosną 2020 roku do systemu prognoz numerycznych i nowego serwisu pogodowego IMGW

Obecnie naukowcy z Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB oraz Politechniki Gdańskiej i TASK prowadzą badania związane z wdrożeniem modelu WRF METEOPG wysokiej rozdzielczości obejmującym swoim zasięgiem obszar całej Polski. W badaniach wykorzystywane są doświadczenia zebrane w badaniach nad implementacja modelu WRF METEOPG dla Pomorza o rozdzielczości 0.5km. System prognozowania WRF METEOPG od 2019 roku dostarcza również prognozy wilgotności gleby dla całego kraju do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach programu „Stop Suszy”, które udostępniane są w serwisie geoportal.gov.pl.

 

Czytaj więcej: