Międzynarodowa akredytacja AMBA dla International Management oraz Master of Business Administration

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odniósł podwójny sukces otrzymując międzynarodową akredytację prestiżowej instytucji AMBA dla kierunku magisterskiego International Management oraz studiów Master of Business Administration. Sukces jest tym większy, że obu kierunkom przyznano akredytację na 5 lat – to maksymalny możliwy okres. Obecnie International Management to jedyny w Polsce akredytowany przez tę instytucję program studiów magisterskich w ramach ścieżki AMBA Master of Business Management.

 

Otrzymanie akredytacji AMBA wymagało spełniania przez wydział wysokich, międzynarodowych standardów jakości w obszarze edukacji, dotyczących między innymi stopnia umiędzynarodowienia zarówno grup studenckich jak i nauczycieli oraz dalszych ścieżek zawodowych absolwentów.

Program studiów magisterskich International Management zasłużył sobie na to prestiżowe wyróżnienie dzięki nowoczesnemu programowi kształcenia, wysoko wykwalifikowanej, międzynarodowej kadrze nauczycieli, wielokulturowym grupom studentów oraz różnorodnym metodom kształcenia w obszarach zapewniających oczekiwane przez pracodawców umiejętności.

W tym roku komisja asesorów AMBA szczególnie doceniła sukcesy w budowaniu silnej marki programu studiów MBA, a tym samym całej Politechniki Gdańskiej. Program MBA prowadzony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG spełnia najwyższe standardy jakości edukacji. Trudny do przejścia proces rekrutacji uczestników umożliwia pozyskanie najlepszych studentów. Komisja AMBA podkreśliła wysoką jakość studentów, doceniła ich różnorodność kulturową, reprezentowanie różnych branż oraz szerokie doświadczenie biznesowe.

Uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego akredytację odbędzie się w Stambule w maju 2019 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Akredytacja zagraniczna AMBA umowa nr MNiSW/2018/42/DIR/AZ z dn. 21.05.2018.

Galeria zdjęć