Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP dla PG

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) i uzyskała prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała tę akredytację. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

 

Zgłoszenie się do ewaluacji IEP było dobrowolne. Uczelnia uzyskała na ten cel dofinansowanie z MNiSW w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Akredytacje zagraniczne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewaluatorzy z EUA odwiedzili Politechnikę Gdańską dwukrotnie, w kwietniu i maju br. Komisja oceniająca wizytowała wydziały, spotykając się z władzami uczelni i wydziałów, uczelnianym zespołem opracowującym raport samooceny, pracownikami dydaktycznymi i studentami oraz przedstawicielami jednostek centralnych i otoczenia uczelni. EUA oceniało PG pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią. Duże wrażenie na członkach komisji wywarła pozytywna ocena wystawiona przez studentów oraz absolwentów, w szczególności obcokrajowców, którzy z dumą i zadowoleniem wypowiadali się o dokonanym przez nich wyborze uczelni. Członkowie komisji zwracali uwagę na mocne strony PG i wskazywali kierunki, w których może ona podążać w celu stałego usprawniania organizacji.

– Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia byłoby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie przedstawicieli społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, którzy organizowali i uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami EUA, dokładając wszelkich starań, by ewaluatorzy docenili działania na rzecz ciągłej poprawy organizacji naszej uczelni. Szczególne podziękowania należą się członkom uczelnianego zespołu, który opracował raport samooceny, na czele z prof. Jackiem Kropiwnickim z Wydziału Mechanicznego – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Dnia 10 września 2018 r. EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej Politechniki Gdańskiej wraz z rekomendacjami zmian. Uczelnia w ciągu roku powinna przygotować krótki raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP, a następnie od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA można znaleźć na stronie iep-qaa.org