Milion złotych na promocję publikacji autorstwa naukowców Politechniki Gdańskiej

Decyzją prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zyskali nową możliwość prezentowania efektów swoich badań i projektów w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych na całym świecie. Na publikacje i tłumaczenia artykułów przeznaczony będzie dodatkowy 1 mln złotych z nowego, uczelnianego programu „Publikacje 2020”.

 

– Nasi pracownicy naukowi są autorami tak ciekawych projektów i badań, że zadaniem uczelni jest zapewnić im odpowiednią ekspozycję – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – W związku z tym, podjąłem decyzję o przeznaczeniu dodatkowego budżetu na publikację ich artykułów w najlepszych, znanych na całym świecie wydawnictwach naukowych. Taka forma promocji pozwoli nam też na uzyskanie jeszcze lepszej pozycji w kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, która zostanie przeprowadzona w roku 2021.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze?

Fundusz w wysokości 1 mln zł będzie przeznaczony na sfinansowanie:

=> korekty językowej (tzw. „proofreadingu”) manuskryptów przygotowanych do opublikowania w czasopismach z tzw. listy ministerialnej (aktualna lista TUTAJ)

=> obligatoryjnych opłat wydawniczych (np. tzw. Article Processing Charges – APC w czasopismach typu Open Access) dla artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z listy ministerialnej i monografii w wybranych wydawnictwach

Z dofinansowania będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy naukowi PG. Nowy fundusz został już przekazany do dyspozycji dziekanów poszczególnych wydziałów (szczegóły TUTAJ).

Jak zdobyć dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania w ramach funduszu będzie możliwe poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (wniosek o finansowanie opłaty wydawniczej, wniosek o finansowanie korekty językowej) do dziekana swojego wydziału. Pismo musi zawierać m.in. informację o tym, o który z powyższych instrumentów finansowania stara się naukowiec PG.

– Liczę, że pula pieniędzy będzie rozdysponowana w całości i przełoży się na jeszcze większą rozpoznawalność dokonań naszych naukowców, a co za tym idzie także naszej uczelni – podkreśla rektor Krzysztof Wilde. – Dodatkowy fundusz wpisuje się w naszą strategię długofalowego rozwoju i pozwoli na jeszcze bardziej efektywne działania w ramach uzyskanego niedawno przez Politechnikę Gdańską statusu „uczelni badawczej”. 

 

Czytaj także: Politechnika Gdańska uczelnią badawczą. 2. miejsce wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce