Mistrz Techniki Pomorza

Zaszczytny tytuł Mistrza Techniki Pomorza wraz z pamiątkową statuetką otrzymała prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. nadzw. PG, kierownik Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wyróżnienie za zintegrowany moduł fotowoltaiczny z kolektorem ciepła słonecznego przyznała Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. 

Wynalazek, który jest wynikiem pracy profesorów Ewy Klugmann-Radziemskiej oraz Witolda Lewandowskiego jest już opatentowany (patent RP nr 352003). Dwie firmy: Selfa S.A. i Energy-Solar S.A. korzystają z praw do rozwiązania na zasadzie licencji niewyłącznych.

– Jednym z problemów, występujących podczas eksploatacji modułów fotowoltaicznych jest wzrost temperatury ogniw pod wpływem absorpcji promieniowania słonecznego oraz ciepła wydzielanego w obwodzie modułu podczas przepływu prądu elektrycznego, a optymalną pod względem sprawności ogniw temperaturą jest 22-25 stopni Celsjusza. Dlatego w naszym wynalazku połączyliśmy moduł fotowoltaiczny (PV) z wodnym kolektorem słonecznym (T). Dzięki temu uzyskaliśmy większą sprawność fotowoltaiczną mocy elektrycznej wyjściowej i dodatkowy strumienia ciepła – tłumaczy prof. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Chemicznym PG.

– Obecnie na rynku europejskim są już rozwiązania bazujące na zasadzie połączenia modułów PV z układem chłodzącym, jednak idea chłodzenia płaszczem wodnym w postaci kolektora słonecznego zintegrowanego z modułem fotowoltaicznym w jednej ramie, opatentowana z naszym wynalazku jest w stosunku do nich rozwiązaniem unikatowym, charakteryzującym się znacznym zwiększeniem sprawności konwersji energii – dodaje prof. Klugmann-Radziemska.

Opracowany przez naukowców z Wydziału Chemicznego zintegrowany, hybrydowy układ fotowoltaiczno-termiczny (PVT) jest źródłem energii elektrycznej, którą można wykorzystać m.in. do bezpośredniego zasilania odbiorników lub sieci albo magazynować w akumulatorach czy superkondensatorach. A dodatkowo jest źródłem podgrzanej wody, którą można (po dogrzaniu) wykorzystać jako ciepłą wodę użytkową.

– W Polsce energię słoneczną wykorzystuje się przeważnie jako źródło ciepła do podgrzewania wody, powietrza w suszarniach, podłoża w szklarniach oraz ogrzewania budynków – wylicza prof. Klugmann-Radziemska. – Energię elektryczną, produkowaną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych można wykorzystać do zasilania urządzeń o małych mocach, w miejscach o utrudnionym dostępie do sieci energetycznej, w sygnalizacji drogowej, etc.

Prof. Ewa Klugmann-Radziemska wierzy, że w niedalekiej przyszłości instalowanie modułów fotowoltaicznych np. przez prywatnych inwestorów może być nie tylko ratunkiem dla polskiej energetyki, ale także sposobem na zarabianie pieniędzy (patrz ramka po prawej).

Za przykład prof. Ewa Klugmann-Radziemska podaje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW, którą zbudowano w Wierzchosławicach.

– To pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna, składa się z 4445 paneli słonecznych, każdy o mocy 225 W. Jeszcze nie obowiązuje ustawa o OZE, a dochody spółki Energia Wierzchosławice z pierwszego roku działalności wyniosły blisko 700 tys. zł – podkreśla pani prodziekan.

Zdaniem prof. Ewy Klugmann-Radziemskiej ustawa o OZE przyczyni się do popularyzacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polskich gospodarstwach domowych.

– Zwolnienie z koncesji, brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, brak obowiązku zakładania działalności gospodarczej oraz atrakcyjny system dopłat to kluczowe elementy nowych regulacji dla energetyki odnawialnej, które sprawią, że polskie gospodarstwa domowe przekonają się do jej wykorzystania – zaznacza. 

Uroczystość wręczenia nagród Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku odbyła się 15 lutego.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: "innowacyjne rozwiązania techniczne" (nagroda dla politechników) oraz "innowacyjne rozwiązania organizacyjne". W drugiej kategorii tytuł Mistrza Techniki Pomorza otrzymała praca pt. Innowacyjny system dystrybucji gazów skroplonych. Autorem jest zespół z Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Spawmet" Ewa Skajewska w składzie: mgr inż. Agnieszka Stefańska oraz mgr inż. Marek Skajewski.

2013-02-19 16:44:58