Mobilność Studentów i Pracowników finansowana z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Fundacja Rozwoju Systemu i Edukacji ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na działanie Mobilność Studentów i Pracowników finansowane z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Wniosek aplikacyjny składa  Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG do Operatora Programu FSS. Termin składania wniosku mija 30 kwietnia.

Wymiany w ramach projektu odbywają się na takich samych zasadach merytorycznych co wszystkim znany program Erasmus, różnią się jedynie finansowaniem. Uprawnionymi partnerami współpracy z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) są uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmus (EUC lub EUCX) oraz instytuty badawcze i instytucje sektora przemysłu, w których realizowane mogą być praktyki i szkolenia.

Istotną zmianą tegorocznego naboru jest konieczność dołączenia do wniosku aplikacyjnego podpisanych międzyinstytucjonalnych umów o współpracy na realizację w/w projektu.

W związku z tym Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG prosi zainteresowane osoby/wydziały o szybkie nadesłanie  propozycji współpracy wraz z podaniem liczby planowanych mobilności (studentów i pracowników) oraz wskazaniem osoby kontaktowej. Na ich podstawie zostaną wygenerowane umowy, które wyślemy do uczelni zagranicznej.

Informacje: Katarzyna Jezierska (kasiajez@pg.gda.pl, tel. 347 17-80), informacje dostępne są także na stronie FSS (http://www.fss.org.pl/nabor_mobilnosc).

 

2013-03-05 10:00:11