Na PG debatowano o wspólnym dziedzictwie i przyszłości Młodego Miasta

Naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych zebrali się na Politechnice Gdańskiej 30 listopada, by wspólnie omówić perspektywy zagospodarowania gdańskich terenów postoczniowych, zwanych Młodym Miastem.

 

Zebranych gości, wśród których znaleźli się wicemarszałek senatu Bogdan Borusewicz, senatorowie Antoni Szymański i Sławomir Rybicki, europoseł Jarosław Wałęsa, posłowie Małgorzata Chmiel, Ewa Lieder i Jerzy Borowczak, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz jego zastępcy Wiesław Bielawski i Aleksandra Dulkiewicz, powitał prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, wyrażając przy tym przekonanie, że debata przyczyni się do zbliżenia stanowisk umożliwiających zagospodarowanie gdańskich terenów postoczniowych z poszanowaniem ich dziedzictwa.

Następnie głos zabrał senator Sławomir Rybicki, mówiąc że możliwe jest połączenie dziedzictwa kulturowego Młodego Miasta z nowoczesną architekturą.

– Z tego miejsca apeluję o kompromis, tak aby stocznia w nowym wymiarze oddziaływała nie tylko na Gdańsk, ale i całą Polskę i Europę – powiedział senator.

Moderatorem debaty był dr Zbigniew Canowiecki, prezydent „Pracodawców Pomorza”, który podkreślił, że zagospodarowanie Młodego Miasta to jeden z największych projektów rewitalizacji tego typu terenów w Europie.

– Realizując wielofunkcyjną zabudowę terenów postoczniowych musimy zadbać o wartości niematerialne, ochronić i wyeksponować najcenniejsze, historyczne budynki stoczniowe oraz przystosować je do nowej funkcji – powiedział dr Zbigniew Canowiecki.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosili prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, oraz prof. Krystyna Dziworska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Piotr Lorens przedstawił perspektywę urbanistyczną rozwoju Młodego Miasta, przypominając, że tereny postoczniowe mogą zajmować dwa lub nawet trzy razy większą powierzchnię niż Główne Miasto. Prof. Krystyna Dziworska natomiast omówiła aspekty ekonomiczno-społeczne zagospodarowania tych terenów.

Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odczytał list prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków. Jak zaznaczyła pani profesor, Rada Ochrony Zabytków w jednej ze swoich uchwał podkreśliła, że teren Stoczni Gdańskiej powinien być zagospodarowany w godny i stosowny sposób, co oznacza zrównoważony rozwój będący efektem wspólnej pracy. Następnie p.o. dyrektora Bartosz Skaldawski przedstawił zgromadzonym harmonogram starań o wpisanie Młodego Miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicząca w debacie Agnieszka Kowalska, wojewódzka konserwator zabytków, także zwróciła uwagę na konieczność ochrony historycznej wartości Młodego Miasta.

– Intencją służb konserwatorskich nie jest zahamowanie inwestycji na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, ponieważ te zabytki potrzebują opieki i zagospodarowania. Potrzebujemy jednak pewnego czasu na mądre wypracowanie tego, jak to zagospodarowanie ma wyglądać – mówiła pani konserwator.

Pełny zapis wszystkich wystąpień oraz następującej po nich debaty można obejrzeć na stronie internetowej gdansk.pl.

Debata „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” zorganizowana została przez Politechnikę Gdańską i Pracodawców Pomorza we współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego.

Galeria zdjęć