Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość

Przedłużona została rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. To już ich XXVI edycja.

 

Absolwenci tych studiów uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub audytora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 6-7 kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenia i informacje szczegółowe są dostępne na stronie oio.pg.edu.pl/iso.