Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość. Edycja XXV

Rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM). To już XXV edycja studiów.

Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 13-14 października 2017 roku. Absolwenci studiów podyplomowych – Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub audytora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: oio.pg.edu.pl/iso