Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość Edycja XXVIII.

Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. To już XXVIII edycja studiów.

 

Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 13-14 marzec 2020 roku.
Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami. 

Zgłoszenia i informacje szczegółowewww.oio.pg.edu.pl/iso.