Nagroda główna w konkursie POIIB dla absolwentów WEiA

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marcin Skibowski i mgr inż. Robert Przystalski, zdobyli główną nagrodę w III edycji konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na najlepszą pracę dyplomową.

 

Nagroda została przyznana w dziedzinie instalacje elektryczne i telekomunikacja za pracę magisterską pt. „Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego”. Jej autorzy zaprojektowali i skonstruowali prototyp w pełni mobilnego, zdalnie sterowanego robota podwodnego z funkcją transmisji obrazu wideo z zainstalowanej w pojeździe kamery.

Robot może być wykorzystywany do inspekcji podwodnych części kadłubów statków oraz instalacji elektroenergetycznych, takich jak morskie kable przesyłowe HVDC, farmy wiatrowe typu off-shore czy też elementy hydrotechniczne elektrowni pływowych lub zbiorników elektrowni szczytowo pompowych.

Nagrodzona praca dyplomowa została przygotowana pod opieką prof. Jarosława Guzińskiego z Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego. Laureaci otrzymają wyróżnienie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.