Nagroda Heweliusza dla prof. Kazimierza Darowickiego

Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych za rok 2016 uhonorowano prof. Kazimierza Darowickiego, chemika z Politechniki Gdańskiej. Laureat jest specjalistą w dziedzinie elektrochemii oraz korozji. Uroczystość wręczenia gdańskiego nobla odbyła się 28 stycznia w Ratuszu Głównego Miasta.

 

–  Bardzo mi miło, że zostałem wytypowany do tej nagrody. Tym bardziej, że po prostu wykonuję swój zawód. W pracy pociąga mnie eksperymentowanie, które umożliwia sprawdzenie przewidywań teoretycznych. Nie mógłbym, ani nie chciałbym robić niczego innego. Cieszę się z nagrody, jednak nie zapominam o moim zespole i moich nauczycielach, bez których nie osiągnąłbym tak wiele – mówi prof. Kazimierz Darowicki.

– Nagroda jest nie tyle wyrazem dla moich osiągnięć naukowych, a przede wszystkim pokazaniem działalności katedry – dodaje laureat.

Prof. Darowicki jest kierownikiem Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Od 35 lat, odkąd ukończył studia, jest zawodowo związany z Wydziałem Chemicznym PG. To tutaj zdobywał kolejne szczeble w karierze akademickiej. Jego badania naukowe dotyczą głównie rozwoju i zastosowań spektroskopii impedancyjnej – metody powszechnie stosowanej w badaniach elektrochemicznych i korozyjnych. Profesor jest autorem oryginalnej metody pomiarowej – Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS), która stworzyła unikalne możliwości badawcze, łamiąc podstawowe ograniczenie klasycznej spektroskopii impedancyjnej, czyli stacjonarność badanego układu. Metoda DEIS jest od lat wykorzystywana m.in. do badań korozji wżerowej, korozji międzykrystalicznej, odporności korozyjnej w warunkach zmiennych i stałych naprężeń mechanicznych, impedancyjnego mapowania powierzchni i lokalnych pomiarów nanoimpedancyjnych. To także skuteczne narzędzie służące do badania mechanizmów i kinetyki reakcji elektrodowych, badania ogniw elektrochemicznych i ogniw paliwowych.

W pracach aplikacyjnych profesor jest ekspertem w dziedzinie korozji i ochrony przed korozją. Zajmuje się m.in. monitorowaniem i diagnostyką korozyjną dużych instalacji energetycznych, kopalnianych czy też rafineryjnych. Zespół prof. Darowickiego zrealizował ponad 300 poważnych prac badawczych dla czołowych firm i koncernów z kraju i zagranicy. Do głównych osiągnięć praktycznych prof. Darowickiego należy zaliczyć opracowanie sposobu ochrony przed korozją instalacji odsiarczania spalin oraz opracowanie i wdrożenie do praktyki metody szybkiej oceny stanu wykładzin polimerowych. Kolejnym nietuzinkowym osiągnięciem jest opracowanie metody oceny wpływu prądów błądzących na infrastrukturę podziemną oraz ochrona katodowa platform wiertniczych. Natomiast w obszarze monitorowania i diagnostyki korozyjnej głównym osiągnięciem było przygotowanie i wdrożenie bezobsługowego systemu monitorowania korozji instalacji wody w Gdańsku oraz monitorowanie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych.

– Moją działalność badawczą cechuje zrównoważony rozwój badań podstawowych i badań technologicznych. Oba te obszary w naturalny sposób przenikają się i sprzęgają zwrotnie. Dlatego, poza efektami publikacyjnymi mogę pochwalić się także osiągnięciami praktycznymi. A praktyka wydaje najbardziej brutalne, a  tym samym szczere i jednoznaczne recenzje. Przemysł, dla którego wykonujemy prace badawcze jest bardzo krytyczny i wymagający – podkreśla prof. Kazimierz Darowicki.

Zespół prof. Darowickiego od lat należy do najbardziej znaczących korozyjnych jednostek naukowo-dydaktycznych na arenie międzynarodowej. Nagrodzony zasiada w komitetach naukowych największych światowych konferencji, poświęconych elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz w radach wydawniczych wielu czasopism naukowych. W latach 1996–2006 reprezentował Polskę w Światowej Radzie Korozji i w Europejskiej Federacji Korozyjnej. Przez dwie kadencje, w latach 1997–2003, był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

Profesor jest autorem ponad 190 publikacji zamieszczonych w czasopismach z bazy Web of Science, z których połowa została opublikowana w czasopismach z pierwszego kwartyla. Jest także współautorem ponad 100 prac opublikowanych w innych czasopismach naukowych i 6 monografii.

Warto dodać, że z inicjatywy prof. Darowickiego na PG powstał międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Materiałowa oraz nowy kierunek Konserwacja i Degradacja Materiałów. Ponadto profesor kieruje studiami podyplomowymi Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, na których od lat nie brakuje chętnych. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowane są również cykliczne, specjalistyczne kursy: Inspektor Powłok Antykorozyjnych i Inspektor Ochrony Katodowej. Kursy te zostały utworzone na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i uzyskały akredytacje Det Norske Veritas Germmanischer Lloyd i Polskiego Rejestru Statków. Certyfikaty inspektorskie honorowane są na całym świecie. 

Jednak, największym osiągnięciem – jak mówi profesor – jest budowa Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej i właściwy dobór współpracowników pod względem charakterologicznym i pod względem uzdolnień dydaktycznych oraz naukowych.  

– Za wszystkimi osiągnięciami stoją współpracownicy, ich pasje i mozolna praca – puentuje prof. Darowicki.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest w dwóch kategoriach. Nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych odbierze prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa.

Galeria zdjęć