Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Krzysztofa Lei

Profesor Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został uhonorowany przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina nagrodą I stopnia za działalność organizacyjną, przyznaną za aktywny udział w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki.

 

– Zasiadając w Radzie NKN koordynowałem pracę grupy zajmującej się problematyką zróżnicowania modeli uczelni i instytucji badawczych. To właśnie temu zagadnieniu poświęcona była konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w kwietniu 2017 roku – tłumaczy prof. Leja, który był również współorganizatorem tejże konferencji.

Dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Jest autorem dwóch monografii i ponad stu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących szkolnictwa wyższego.

Na zdjęciu prof. Krzysztof Leja podczas konferencji programowej NKN na Politechnice Gdańskiej.