Nagroda Premiera dla zespołu prof. Czyżewskiego

Autorzy CyberOka otrzymali I Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku. Premier przyznał tylko dwie nagrody w tej kategorii. Laureatką jest również dr Karolina Zielińska z WA PG – w kategorii wyróżniających się doktoratów.

 

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał I Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku. W skład zespołu laureatów z Katedry Systemów Multimedialnych wchodzą: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr inż. Piotr Odya oraz mgr inż. Rafał Rybacki.

Naukowcy otrzymali nagrodę PRM za system CyberOko, służący do diagnozy i  terapii osób pozostających w śpiączce, który powstawał w latach 2008-2013. "CyberOko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-komputer pozwalającym na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów w śpiączce. ... Stanowi on doskonałą wizytówkę zaawansowanych technologii, a autorzy uzyskali jeden patent w USA i 3 w Polsce" – można przeczytać w uzasadnieniu Zespołu ds. Nagród w kancelarii Premiera.

– Każda nagroda, a zwłaszcza tak zaszczytna, cieszy i zwiększa zainteresowanie naszym osiągnięciem, otwiera nam kolejne drzwi, także wśród placówek służby zdrowia, na których uwadze szczególnie nam zależy – mówi prof. Andrzej Czyżewski. – Obecnie CyberOko działa w sześciu szpitalach, powstaje też spółka spin-off na Politechnice Gdańskiej, jej zadaniem będzie wdrożenie technologii na dużą skalę.

Uznanie PRM zyskała również praca doktorska, która powstała na Wydziale Architektury PG. Autorką jest dr Karolina Zielińska, promotorką dr hab. inż. Lucyna Nyka, prodziekan ds. nauki WA PG. Tytuł rozprawy brzmi: "Sztuka iluminacji jako narzędzie kształtowania formy architektonicznej". Premier wyróżnił 28 rozpraw w Polsce.

Galeria zdjęć