Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Jacka Namieśnika

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.

 

Profesor Jacek Namieśnik został nagrodzony jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików, współtwórca polskiej szkoły analitycznej zaliczanej do międzynarodowej czołówki. Wśród jego wybitnych osiągnięć naukowych znajdują się nowatorskie propozycje metodyczne i aparaturowe, które mają nie tylko kluczowe znaczenie dla praktyki analitycznej w ważnych dziedzinach biologii, medycyny i środowiska, ale także stymulują rozwój tych dziedzin. Dorobek profesora Jacka Namieśnika znalazł uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, o czym świadczą znakomite parametry bibliometryczne, jak i szeroka współpraca z wiodącymi, światowymi ośrodkami uniwersyteckimi. Wniosek o przyznanie profesorowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów został złożony przez Radę Wydziału Chemicznego PG w ubiegłym roku.

– Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest bardzo cennym dowodem uznania dla pracy wykonywanej przeze mnie i mój zespół. To wyróżnienie potwierdza ogromny potencjał badawczy całej Politechniki Gdańskiej – uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawami są 7755 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 46 (wg Web of Science na dzień 24.07.2017). Sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (Impact Factor, IF) czasopism, w których te prace zostały opublikowane wynosi 1975,81. Profesor Jacek Namieśnik wypromował dotychczas 64 doktorów, w tym 14 jako współpromotor. Jest również promotorem lub współpromotorem w 9 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 3 słuchaczy studium doktoranckiego oraz współautorem 10 przyznanych patentów, w tym 1 patentu europejskiego i 4 zgłoszeń patentowych. W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

Profesor Jacek Namieśnik został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jest także doktorem honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Warto dodać, że profesor Namieśnik otrzymał już Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska w 2007 roku.

Załączone pliki