Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację „Pracodawcy Pomorza”. Twórca między innymi CyberOka, metody i technologii do diagnozowania i stymulowania pacjentów z ciężkimi urazami mózgu, kierownik projektu biometrycznego realizowanego w placówkach Banku PKO BP i wielu innych projektów badawczo-wdrożeniowych, został wyróżniony za swoje osiągnięcia naukowe i wdrażanie opracowań jego zespołu w gospodarce.

 

Podczas uroczystej gali statuetkę i dyplom nagrody Primum Cooperatio prof. Andrzejowi Czyżewskiemu wręczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Odbierając wyróżnienie naukowiec podkreślił, że Politechnika Gdańska jest jedną z najpopularniejszych i najlepszych uczelni w Polsce, ponieważ funkcjonuje w najlepszym otoczeniu biznesowym.

Prof. Andrzej Czyżewski kieruje specjalnością naukową Inżynieria Dźwięku i Obrazu na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiejod 25 lat. Doktorat obronił w 1987 r., habilitował się na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1992, a w 1999 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W dorobku prof. Czyżewskiego znajduje się około 600 publikacji, z których ponad 60 stanowią artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych oraz rozdziały w książkach zagranicznych. Jest także autorem ponad 20 patentów krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz kilkunastu udokumentowanych wdrożeń.

W 2007 r. prof. Andrzej Czyżewski został wyróżniony Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Dwukrotnie otrzymał też Pierwszą Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe (2000, 2014), a trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1998, 2010 i 2014). Jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski. Został też wyróżniony Medalem Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Krzyżem Kawalerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości. Jego wynalazek, CyberOko, uzyskał Godło Promocyjne „Teraz Polska”. Był to pierwszy przypadek w historii konkursu, w którym godło zostało przyznane uczelni.

Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnionych znajdują się przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i zmarły w 2017 r. prof. Bolesław Mazurkiewicz, którego imię obecnie nosi ta nagroda.

Czytaj także:

Ustanowiono nagrodę im. prof. Bolesława Mazurkiewicza

Biometryczny system weryfikacji klientów banków

Na zdjęciu wiceprezes Banku PKO BP Rafał Antczak, prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, dr inż. Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, prof. Andrzej Czyżewski, prof. UG, dr hab. Robert Bęben i prof. Edmunt Wittbrodt, przewodniczący Kapituły Nagrody Pracodawców Pomorza. Fot. Mateusz Ochocki / Kosycarz Foto Press

Załączone pliki