Nagroda Uphagena dla dra Adriana Bekasiewicza

Dr inż. Adrian Bekasiewicz z Katedry Systemów Mikroelektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

– To jedno z największych wyróżnień, jakie może otrzymać młody naukowiec. Cieszę się, że moje dotychczasowe osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione – mówi zdobywca nagrody.

Dr Bekasiewicz został nagrodzony za swoje badania nad metodami szybkiego projektowania struktur mikrofalowych i antenowych. Laureat jest badaczem na wydziale ETI oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Rejkiawiku, gdzie brał udział w projektach finansowanych przez Islandzki Fundusz Infrastrukturalny o łącznej wartości prawie miliona złotych.

– Celem tych projektów było zbudowanie laboratoriów do fabrykacji prototypowych struktur mikrofalowych i antenowych oraz ich pomiarów. Oba laboratoria są unikalne w skali Islandii – podkreśla.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznawana jest od 2003 roku. Wyróżnienie to mogą otrzymać studenci i absolwenci gdańskich szkół i uczelni wyższych w kategoriach nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Młodzi naukowcy mogą mieć nie więcej niż 30 lat. Co więcej, muszą odznaczać się znacznym dorobkiem naukowym, realizowaniem znaczących projektów bądź też posiadać zaproszenia na stypendia naukowe. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych w tym roku nagrodzony został mgr Wacław Kulczykowski, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek, 10 lutego o godzinie 13.00 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12. Laudację na cześć laureata wygłosił prorektor PG ds. nauki, prof. Janusz Smulko.