Nagroda za kosmiczną pracę magisterską dla absolwentki WETI

Mgr inż. Luiza Leszkowska, absolwentka Elektroniki i telekomunikacji (specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej) na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, otrzymała Nagrodę Naukową III stopnia Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę magisterską z zakresu inżynierii kosmicznej. W konkursie udział wzięło szesnaście prac dyplomowych z uczelni wyższych w całym kraju.

 

Praca pt. „Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X”, napisana pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa (promotora) oraz mgr. inż. Mateusza Rzymowskiego (konsultanta pracy) z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG przedstawia nową konstrukcję anteny, która może być zastosowana w nanosatelitach typu CubeSat, np. do szybkiej transmisji obrazów rejestrowanych przez satelity pracujące w konstelacjach.

Laureatka konkursu poświęciła podobnej tematyce także swoją pracę inżynierską, zatytułowaną „Anteny o polaryzacji kołowej dla nanosatelitów CubeSat”, której promotorem był dr inż. Krzysztof Nyka.