Nagroda za pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych

Praca dyplomowa mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, której promotorem była dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej zajęła pierwsze miejsce w konkursie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych.

 

Finał trzeciej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych odbył się 11 grudnia na Politechnice Poznańskiej. Wśród dwóch zwycięskich prac dyplomowych znalazła się praca mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, pt. „Synteza i charakterystyka poliestrouretanów, otrzymanych z biodegradowalnych polioli i alifatycznych diizocyjanianów, mających zastosowanie w inżynierii tkankowej”.

– Praca magisterska dotyczyła zastosowania poliestrouretanów w inżynierii tkankowej, czyli w dziedzinie nauki łączącej inżynierię z medycyną. Inżynieria ma na celu naprawę uszkodzonych tkanek, wykorzystując kombinację biomateriałów, komórek i bioaktywnych składników, które mają stworzyć w połączeniu funkcjonalną konstrukcję, wspomagającą regenerację tkanek. Inżynieria tkankowa używa do tego celu porowatych rusztowań tkankowych, które muszą spełniać kilka ważnych warunków i posiadać określone właściwości. Do materiałów z których można produkować skafoldy, czyli wspomniane rusztowania, zaliczają się polimery naturalne, syntetyczne oraz nieorganiczne biomateriały. Znajdują one zastosowanie w procesach regeneracji kości, chrząstek, wątroby, gojenia się ran, leczenia chorób niedokrwistości serca oraz jako system uwalniania leków – mówi dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, promotor pracy z Katedry Technologii Polimerów, gdzie tematyka ta rozwijana jest od kilku lat.

W konkursie nagrodzono też pracę inż. Sylwestra Szymańskiego pt. „Projekt oraz opracowanie technologii wytwarzania siedzenia jednoosobowego pojazdu elektrycznego” z Politechniki Poznańskiej. Wyróżnienie przyznano Michałowi Wrzecionce z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Synteza i wytwarzanie nanowłóknin z poli(bursztynianu glicerolu)”.

Celem konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 14 prac.

 

Mgr inż. Agnieszka Sulowska na zdjęciu z dyplomem. Fot. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.