Nagroda za rozwiązanie z dziedziny inżynierii środowiska

Pracownicy Politechniki Gdańskiej zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu Mistrz Techniki w dziedzinie inżynierii środowiska. Komisja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nagrodziła rozwiązanie techniczne pn. „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”.

 

W ramach projektu opracowany został uniwersalny system sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Jego wdrożenie pozwoliło na zmniejszenie energochłonności układów technologicznych przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganego efektu ekologicznego i wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Projekt realizowano w latach 2016-2018 i był on finansowany ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Autorami nagrodzonego rozwiązania jest zespół w składzie: dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, mgr. inż. Rafał Węglarek, dr inż. Ewa Zaborowska oraz dr inż. Marek Chodnicki.

Nagroda została wręczona 13 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który został zwołany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich.

Dodajmy, że nagrodzone tytułem Mistrz Techniki rozwiązanie zdobyło również pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Seidel – Przywecki” Sp. z o. o. „Innowacje WOD-KAN 2018” w kategorii Projekt badawczy.

Galeria zdjęć