Nagrody dla najlepszego studenta PG

Miłosz Wieczór z Wydziału Chemicznego to obecnie najlepszy student Politechniki Gdańskiej. Podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej młody inżynier odebrał aż dwie nagrody. Gratulacje!

 

Nagrodę Santander Universidades w wysokości 5 tys. złotych wręczyła Katarzyna Maciorowska, dyrektor regionu Banku Zachodniego WBK. Natomiast Ewa Kiepajło i Krzysztof Balcerzak wręczyli nagrodę w imieniu Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ działającego przy Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej.  I tym razem było to 5 tys. zł. Obie nagrody przyznano po raz pierwszy. Ponadto prof. Henryk Krawczyk, rektor PG ofiarował młodemu inżynierowi symboliczną statuetkę Alegorii Nauki.

– Nagrodę traktuję przede wszystkim jako kredyt zaufania. Wciąż skupiam się raczej na ogromie pracy, która jest do wykonania, niż na skromnej ilości rzeczy, które udało się do tej pory osiągnąć. Od samego początku studiów „ciągnęło mnie” do pracy naukowej, i już od pierwszego roku coraz większą część wolnego czasu chętnie poświęcałem najpierw laboratorium chemicznemu, a potem symulacjom molekularnym. Dlatego marzy mi się popularyzacja modelu studiowania, w którym zaangażowanie badawcze studentów byłoby normą już od wczesnych lat. Już teraz w ramach naszej młodej grupy badawczej staramy się pokazywać, że jest to możliwe. I mam nadzieję, że niniejsze wyróżnienie przede wszystkim zainspiruje innych studentów do wypróbowania podobnej ścieżki – mówi Miłosz Wieczór.

Uzdolnionego studenta wytypowali prodziekani ds. kształcenia z poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Pod uwagę brano przede wszystkim wysoką średnią ocen oraz pasję naukową.

Miłosz Wieczór pochodzi z Lęborka, jest studentem biotechnologii (II semestr studiów magisterskich).  Osiąga wysokie wyniki w nauce – studia inżynierskie ukończył ze średnią 5,165. Jest laureatem tegorocznej edycji ministerialnego programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu inżynier otrzymał dofinansowanie w wysokości 169 400 złotych na własne badania naukowe.

Tematem grantu Miłosza Wieczora jest „Molekularny mechanizm wpływu stresu oksydacyjnego na stabilność strukturalną i dynamikę kompleksów telomerowego DNA z białkami”.

– Stres oksydacyjny to przede wszystkim reaktywne formy tlenu, popularne „wolne rodniki”, powstające w komórce w zwiększonych ilościach pod wpływem różnych czynników stresogennych. Mówi się o nim m.in. w kontekście starzenia i zmian nowotworowych. Interesuje mnie szczególnie, na jakim poziomie stres oksydacyjny działa na komórkę i w jaki sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Chcę ustalić, jak telomery reagują na stres oksydacyjny na poziomie molekularnym – opowiada Miłosz Wieczór.

Galeria zdjęć