Nagrody dla zasłużonych pracowników PG

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, dotyczące wręczenia pracownikom uczelni odznaczeń państwowych oraz nagród rektorskich za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015, odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.15 w Auli w Gmachu Głównym.

 

Posiedzenie rozpocznie się okolicznościowym wystąpieniem prof. Henryka Krawczyka, rektora PG, który niejednokrotnie podkreślał, iż zaangażowanie i sukcesy pracowników – wybitnych osobowości – decydują o pozycji i prestiżu uczelni.

W trakcie uroczystości uhonorowani zostaną zasłużeni pracownicy naszej uczelni, którzy odbiorą: Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medale „Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej”, a także Nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne I stopnia oraz za całokształt dorobku. Po wręczeniu odznaczeń przewidziane są krótkie wystąpienia wyróżnionych.

Uroczystość uświetni świętujący 50. rocznicę działalności Akademicki Chór PG, który wykona hymn państwowy, hymn uczelni oraz Gaude Mater Polonia.

Uwaga! Przed posiedzeniem Senatu, od godz. 11.15 zapraszamy przed Gmach Główny na spotkanie opłatkowe dla całej społeczności akademickiej pod nazwą „Kolęda na dobre święta”