Nagrody w pierwszej edycji Grantów Rektora PG na koncepcje zagospodarowania części budynku Hydromechaniki

Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „Nowoczesny kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością”, której celem było opracowanie twórczej koncepcji przestrzennej dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki.

 

29 kwietnia odbyło się posiedzenie sądu konkursowego w składzie: prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący sądu konkursowego; prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury, pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu PG; mgr inż. Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej; prof. Jan Buczkowski, pełnomocnik rektora ds. artystycznych, prof. Robert Kaja, mgr inż. arch. Jacek Droszcz, dr inż. arch. Jan Cudzik, sędzia referent.

Sąd konkursowy, po dokonaniu analizy formalnoprawnej złożonych prac, dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie konkursu i zdecydował o przyznaniu nagród:

I miejsce
Bartosz Rombalski, Wiktor Stankiewicz, Jerzy Sroka, Jakub Kruk

II miejsce
Monika Bucała, Małgorzata Kolasa, Amelia Chrzanowska, Martyna Kałużyńska

III miejsce  
Angelika Fajtanowska, Katarzyna Grobelna, Agata Kielecka, Karolina Patla

ex aequo
Wiktoria Brzezicka, Karolina Daniluk, Kamil Jagódzki, Barbara Kobusińska

 

Wszystkie informacje o Granatach Rektora PG są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/granty/.

Regulamin przyznawania Grantów Rektora PG dostępny jest [tutaj].

Więcej informacji nt. pierwszego konkursu w ramach cyklu Grantów Rektora można znaleźć [tutaj].

 

Na zdj. zwycięska koncepcja autorstwa Bartosza Rombalskiego, Wiktora Stankiewicza, Jerzego Sroki, Jakuba Kruka