Najlepsi pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci nagrodzeni podczas posiedzenia Senatu PG

Bardzo się cieszę, że nagrody uzyskała tak liczna grupa pracowników PG i to zarówno z grona nauczycieli akademickich, jak i osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Bo wysiłek i efektywna praca wszystkich pracowników jest podstawą naszych uczelnianych sukcesów, dobrej pozycji w rankingach oraz opinii w kraju i na świecie – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, na którym wręczono medale, nagrody i wyróżnienia dla pracowników naszej uczelni, a najbardziej zaangażowani społecznie studenci otrzymali Nagrody Santander Universidades.

 

W swoim przemówieniu prof. Jacek Namieśnik wymienił kryteria, według których przyznawane są poszczególne nagrody, dziękując zarówno pracownikom naukowym, jak i administracyjnym za ich zaangażowanie oraz gratulując sukcesów. Ogółem wyróżnienia uzyskało 910 pracowników Politechniki Gdańskiej, a środki przeznaczone na nie opiewają na kwotę 2 953 509 zł.

Nie obawiajmy się „impakt faktorów”

Zwracając się do naukowców rektor podkreślił, że dla uczelni starającej się o status uniwersytetu badawczego publikowanie w czasopismach o renomie międzynarodowej, której miarą jest wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (IF) jest najlepszą drogą, by zdobyć uznanie w środowisku naukowym.

– Wysłanie artykułu do redakcji bardzo dobrego czasopisma i zmierzenie się z konstruktywną, ale ostrą krytyką recenzentów jest swoistą próbą ognia, przez którą musi przejść każdy, kto chce pracować na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego. Krytyczne uwagi można zawsze dobrze wykorzystać do udoskonalenia artykułu. Nie należy się tego obawiać i uciekać do niszowych, mniej wymagających czasopism, gdzie recenzje przygotowują życzliwi koledzy, którzy w przyszłości będą oczekiwali rewanżu – powiedział prof. Jacek Namieśnik.

Rektor PG zaznaczył, że za celowe uważa podawanie do publicznej wiadomości parametrów bibliometrycznych pracowników i doktorantów, a pod koniec roku ukaże się kolejna lista z informacjami o wartościach liczbowych tych parametrów. Rektor odniósł się także do kosztów prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych, wyliczając, że w tym roku na Politechnice Gdańskiej realizowanych było lub nadal jest 229 projektów grantowych na ogólną kwotę prawie stu siedemdziesięciu milionów złotych.

Kończąc swoje przemówienie prof. Jacek Namieśnik zaprosił zgromadzonych na marcowe uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, w trakcie którego w poczet społeczności akademickiej PG zostaną przyjęci nowi profesorowie tytularni oraz nadane zostaną stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Senat PG na wniosek rektora zatwierdził propozycję, aby ten dzień był corocznym Świętem Politechniki Gdańskiej.

Odznaczenia państwowe i uczelniane

W dalszej części uroczystości Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski, w towarzystwie rektora PG wręczył osobom związanym z naszą uczelnią Złote Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Medale za Długoletnią Służbę.

– Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Jest tak dlatego, że ma wybitnych naukowców, profesorów, pedagogów i nauczycieli. Gratuluję serdecznie i życzę w następnych latach kolejnych odznaczeń i wyróżnień, ażeby uczelnie na Pomorzu kwitły i krzewiły naukę dla dobra naszego i naszej ojczyzny – powiedział wicewojewoda.

Prof. Jacek Namieśnik wręczył także Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medale Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za całokształt dorobku, Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, Specjalne Nagrody Rektora PG oraz Nagrody Rektora PG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Lista nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Nagrody Santander Universidades

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Grupy Santander – Krzysztof Piskorski, dyrektor 1 Regionu w Gdańsku, oraz Mariola Piskorska, menedżer placówki relacyjnej Santander Universidades na Politechnice Gdańskiej – w towarzystwie prof. Jacka Namieśnika wręczyli Nagrody Santander Universidades dla najbardziej zaangażowanych społecznie studentów PG. Ich laureatami zostali Maria Wichowska oraz Jakub Osowicki. Maria Wichowska jest absolwentką Wydziału Chemicznego PG i przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, pierwszą w historii uczelni kobietą na tym stanowisku. Niejednokrotnie angażowała się w działania charytatywne bądź inicjowała akcje społeczne, takie jak koncerty „Afternoon Chill” połączone ze zbiórką pieniędzy dla hospicjum czy nawiązanie współpracy z placówką opiekuńczo-terapeutyczną Dom im. Janusza Korczaka w Gdańsku, pozyskując dla niej wolontariuszy spośród studentów. Jakub Osowicki to student Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, obecnie na drugim semestrze kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne, który działał jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej „Promyk” na Morenie oraz zajmował się dziećmi w gdańskich szpitalach współpracując z Fundacją „Dr Clown”. Wartość każdej z nagród wyniosła 2500 zł.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Całe przemówienie prof. Jacka Namieśnika można znaleźć w najnowszym numerze „Pisma PG”.

Galerię zdjęć z uroczystości można obejrzeć tutaj.

Galeria zdjęć