Najlepsi specjaliści w dziedzinie cyfryzacji na Politechnice Gdańskiej

Dzięki udziałowi w ministerialnym projekcie „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych” Politechnika Gdańska weszła w skład konsorcjum 10 uczelni, które kształcić będą studentów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. List intencyjny w tej sprawie  pomiędzy uczelnią a ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim, podpisał 20 listopada profesor Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Głównym efektem projektu ma być wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej cyfryzacji, którzy wiedzą i umiejętnościami będą mogli konkurować z absolwentami podobnych kierunków najlepszych światowych uczelni. Dzięki przeznaczonym na ten cel 81 mln. zł, co najmniej 500 studentów będzie mogło uzyskać różnorodne wsparcie.

Konsorcjum uczelni w najbliższym czasie połowa radę programową. Jej pierwszym zadaniem będzie wypracowanie efektywnego modelu pracy z najlepszymi studentami, którzy będą kontynuować swoje studia na poziomie magisterskim. Będą to różne ścieżki, w zależności od potrzeb danej uczelni – m.in. otworzenie nowych kierunków studiów magisterskich, indywidualny tok studiów, stypendia zagraniczne. Koordynatorem prac z ramienia Politechniki Gdańskiej jest dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG.  

Jak podkreślał, podczas uroczystości podpisania listów intencyjnych z uczelniami, Marek Zagórski, minister cyfryzacji, projekt AI Tech ma pomóc stworzyć na uczeniach przestrzeń do rozwoju naukowego dla wyróżniających się studentów. Będą oni mogli kształcić się w trzech głównych dziedzinach: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, które stanowią kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki. Ma być to alternatywa do najlepszych uczelni światowych, dzięki czemu przyszli specjaliści w dziedzinie cyfryzacji wybiorą polskie szkoły wyższe.

Projekt, który rozpoczyna się w 2020 roku, będzie realizowany przez kolejne cztery lata. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami  oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe, realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową. Pierwsi studenci będą mogli skorzystać z takiego wsparcia, najprawdopodobniej już w kolejnym roku akademickim.

Projekt wpisuje się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na lata 2020-2030. Jest kolejnym działaniem Ministerstwa Cyfryzacji wspierającym rozwój zaawansowanych kompetencji i przygotowanie kadr gospodarki cyfrowej.

Galeria zdjęć