Najlepsza praca doktorska w dziedzinie nauk przyrodniczych

Dr inż. Dominika Sobotka, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, została laureatem dorocznej nagrody za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, przyznawanej przez Baltic University Programme (BUP).

 

Baltic University Programme jest międzynarodową siecią akademicką, która zrzesza 220 szkół wyższych z 14 państw leżących w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to obecnie jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie. BUP co roku nagradza autora pracy doktorskiej, bronionej na jednej z uczelni członkowskich. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.

Tematem pracy doktorskiej dr inż. Dominiki Sobotki było „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, a  promotorem pomocniczym dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka.

 – Badania, którymi się zajmuję, mają na celu poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, do czego przyczyniają się technologie alternatywne  oparte o proces „beztlenowego” utleniania azotu amonowego. Zastosowanie tego typu technologii pozwoliłoby obniżyć koszty oczyszczanie ścieków związane z napowietrzaniem – tłumaczy dr inż. Dominika Sobotka.

Nagrodzona rozprawa, jako pierwsza w języku polskim, stanowi obszerne i aktualne źródło wiedzy literaturowej (ponad 440 pozycji literaturowych) w zakresie usuwania azotu ze ścieków z zastosowaniem procesu anammox. Ponadto, w rozprawie przedstawiono oryginalne wyniki badań doświadczalnych poszerzające zakres wiedzy procesowej w analizowanym zagadnieniu (m.in. wykazanie możliwości efektywnego prowadzenia procesu na strumieniu ściekowym w niskiej temperaturze). Praca zawiera także szereg wniosków i zaleceń eksploatacyjnych, niezwykle istotnych ze względu na postępujące zaostrzanie przsepisów dotyczących zawartości związków azotu w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi.