Najlepsze prace dyplomowe obronione w 2019 roku na Wydziale Architektury

Nagrodzono i wyróżniono 59 najlepszych prac dyplomowych magisterskich wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2019 r., w tym 51 prac wykonanych na kierunku Architektura i 8 na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu z udziałem prof. Marka Dzidy, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki PG oraz władz Wydziału Architektury odbyło się 2 marca na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG.

 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni

I Nagroda – praca nr 12

Autor – mgr inż. arch. Martyna Nagórska

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych; Adaptacja dawnych chłodni na Molo Rybackim w Gdyni „Przystań filmowa”

Promotor – prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Recenzent – dr inż. arch. Elżbieta Marczak

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie – praca nr 26

Autor – mgr inż. arch. Natalia Wrzesińska

Próba zminimalizowania skutków zjawiska abrazji na przykładzie koncepcji zagospodarowania Klifu Orłowskiego

Promotor – dr inż. arch. Bazyli Domsta

Recenzent – dr inż. arch. Stefan Niewitecki

 

Wyróżnienie – praca nr 23

Autor – mgr inż. arch. Dominika Walkusz

Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w miastach nadmorskich. Projekt krytego stoku narciarskiego na górze Donas w Gdyni

Promotor – dr inż. arch. Jan Cudzik

Recenzent – dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska

 

Czytaj także: Przystań Filmowa najlepszą pracą dyplomową o Gdyni

 

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu

Nagroda – praca nr 36

Autor – mgr inż. arch. Agata Maluchnik

Muzeum Designu w Sopocie

Promotor – dr hab. Inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

 

Wyróżnienie – praca nr 38

Autor – mgr inż. arch. Agata Wałdoch

Wpływ architektury na środowisko i samopoczucie człowieka. Centrum odnowy biologicznej w konstrukcji drewnianej, jako integralny element uzdrowiska miasta Sopotu

Promotor – dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska

Trzy równorzędne nagrody:

I nagroda – praca nr 10

Autor – mgr inż. arch. Katarzyna Bronk

Architektura w procesie kształtowanie świadomości ekologicznej. Centrum ornitologii na Wyspie Sobieszewskiej

Promotor – dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. PG

Recenzent – dr inż. arch. Tomasz Szymański

 

I nagroda – praca nr 27

Autor – mgr inż. arch. Michalina Borak

Próba adaptacji półwyspu Drewnica na Centrum Sztuk Scenicznych

Promotor – dr inż. arch. Bazyli Domsta

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Rembeza

 

I nagroda – praca nr 45

Autor – mgr inż. arch. Szymon Kowalski

Koncepcja zagospodarowania pola bitwy – Westerplatte w Gdańsku

Promotorzy – dr hab. Inż. arch. Jakub Szczepański, dr inż. arch. Piotr Samól  

Recenzent – dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

 

Nagrody Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Gdańsk

I nagroda – praca nr 44

Autor – mgr inż. arch. Sara Drozd

Masterplan reurbanizacji fragmentu dzielnicy Przymorze w rejonie ul. Krynickiej, Kołobrzeskiej, Chłopskiej w świetle koncepcji „Miejsc trzecich”

Promotor – dr inż. arch. Gabriela Rembarz

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

Dwie równorzędne drugie nagrody:

II nagroda – praca nr 51

Autor – mgr inż. arch. Milan Grześkowiak

Problem powodzi miejskiej – projekt zrównoważonego systemu retencyjnego na terenie Wrzeszcza Dolnego w Gdańsku

Promotor – dr inż. arch. Monika Arczyńska

Recenzent – prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

 

II nagroda – praca nr 53 GP

Autor – mgr inż. Joanna Kawalir

Kultura i sztuka, jako katalizatory rewitalizacji

Promotor – dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Recenzent – dr hab. Inż. arch. Karolina Krośnicka prof. PG

 

Trzy równorzędne wyróżnienia:

Praca nr 43

Autor – mgr inż. arch. Michał Jabłonowski

Circular Gdansk – Design of Recycling Centre and Improvements to the System of Household Waste Collecting and Recycling

Promotor – dr inż. arch. Monika Arczyńska

Recenzent – dr hab. Inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

 

Praca nr 25

Autor – mgr inż. arch. Marta Romanowska

Lokalna przestrzeń kreatywna, jako narzędzie w procesie aktywizacji społeczeństwa i zapobieganiu negatywnym skutkom gentryfikacji. Dom Twórczości zajezdnia ART na Dolnym Mieście w Gdańsku

Promotor – dr inż. arch. Jan Cudzik

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

Praca nr 55 GP

Autor – mgr inż. Dawid Guze

Masterplan inwestycji wielkoskalowych w obszarach poportowych

Promotor – dr hab. Inż. arch. Karolina Krośnicka prof. PG

Recenzent -  prof. dr inż. arch. Piotr Lorens

 

Nagroda Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski

Praca nr 41

Autor – mgr inż. Katarzyna Derc

Studium transformacji śródmieścia południowego Gdyni

Promotor – prof. dr hab. Inż. arch. Piotr Lorens

Recenzent – dr inż. arch. Bartosz Macikowski

 

Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków O. Gdański

Praca nr 45

Autor – mgr inż. arch. Szymon Kowalski

Koncepcja zagospodarowania pola bitwy – Westerplatte w Gdańsku

Promotorzy – dr hab. Inż. arch. Jakub Szczepański, dr inż. arch. Piotr Samól

Recenzent – dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

 

Doroczna Nagroda Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dwie równorzędne pierwsze nagrody:

I nagroda – praca nr 22

Autor – mgr inż. arch. Robert Nakielski

Woda łącznikiem przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja przestrzeni nadwodnej, adaptacja spichlerzy Czerwony Lew i Biały Koń

Promotor – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

I nagroda – praca nr 15

Autorzy – mgr inż. arch. Kajetan Witkowski, mgr inż. arch. Tomasz Żygo

Detoksyzm. Zmiana w architekturze, architektura zmian klimatycznych – redukcja gazów cieplarnianych poprzez struktury oczyszczające powietrze

Promotorzy – dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska,  dr inż. arch. Piotr Czyż

Recenzent – dr inż. arch. Marek Gawdzik

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

Wyróżnienie – praca nr 44

Autor – mgr inż. arch. Sara Drozd

Masterplan reurbanizacji fragmentu dzielnicy Przymorze w rejonie ul. Krynickiej, Kołobrzeskiej, Chłopskiej w świetle koncepcji „Miejsc trzecich”

Promotor – dr inż. arch. Gabriela Rembarz

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

Wyróżnienie – praca nr 27

Autor – mgr inż. arch. Michalina Borak

Próba adaptacji półwyspu Drewnica na Centrum Sztuk Scenicznych

Promotor – dr inż. arch. Bazyli Domsta

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Rembeza

 

Komisja Stowarzyszenia Architektów Polskich o. Wybrzeże. Prace nominowane do konkursu im Zbyszka Zawistowskiego

Praca nr 2

Autor – mgr inż. arch. Magdalena Klimowicz

Architektura, jako czynnik łagodzący stres. Projekt ośrodka wyciszenia

Promotor – dr hab. Inż. arch. Robert Idem, prof. PG

Recenzent – dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz

 

Praca nr 8

Autor – mgr inż. arch. Daria Bartosik

Architektura narzędziem kształtowania wspólnoty. Centrum chrześcijańskie miasta Simonstad RPA

Promotor – mgr inż. arch. Stanisław Dopierała, prof. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Recenzent – dr inż. arch. Marek Gawdzik

 

Praca nr 14

Autor – mgr inż. arch. Katarzyna Krupa

Materialne i niematerialne konsekwencje działań wojennych, Architektura tymczasowa, jako forma zamieszkania na przykładzie syryjskiego miasta Homs

Promotorzy – dr inż. arch. Agnieszka Błażko, dr hab. Małgorzata Dymnicka

Recenzent – dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

 

Praca nr 15

Autor – mgr inż. arch. Kajetan Witkowski, mgr inż. arch. Tomasz Żygo

Detoksyzm. Zmiana w architekturze, architektura zmian klimatycznych – redukcja gazów cieplarnianych poprzez struktury oczyszczające powietrze

Promotorzy – dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, dr inż. arch. Piotr Czyż

Recenzent – dr inż. arch. Marek Gawdzik

 

Praca nr 19

Autorzy – mgr inż. arch. Adam Grudzień, mgr inż. arch. Iga Jagodzińska 

Regionalizm w architekturze w kontekście rozwoju społeczeństwa technologicznego i globalizacji. Tradycyjny model projektowania a model cyfrowy oparty o algorytmiczną analizę danych – Centrum identyfikacji Architektury Wernakularnej, jako miejsce nauczania dawnej sztuki budownictwa – Osada rzemieślnicza we Wdzydzach Kiszewskich  

Promotor – dr inż. arch. Agnieszka Błażko  

Recenzent – dr inż. arch. Marek Sztafrowski  

 

Praca nr 29

Autor – mgr inż. arch. Magdalena Frońska

Conversion of historical abandoned plantation Roca Porto Real into an Agricultural Secondary School

Konwersja historycznej opuszczonej plantacji Roca Porto Real w Wyższą Szkołę Rolniczą

Promotor – dr inż. arch. Marek Gawdzik

Recenzent – dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG

 

Praca nr 38

Autor – mgr inż. arch. Agata Wałdoch

Wpływ architektury na środowisko i samopoczucie człowieka. Centrum odnowy biologicznej w konstrukcji drewnianej, jako integralny element uzdrowiska miasta Sopotu

Promotor – dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

 

Prace nominowane do konkursu BDA

Praca nr 3

Autor – mgr inż. arch. Bahaa Boukalfouny

Problems of transforming socially and spatially degraded areas through architectural activities in order to connect them with designed urban systems. The example of regeneration of Lebanese slums Hay Al Tanak. THE INDEPENDENT PRODUCERS

Problematyka przekształcania dzielnic społecznie i przestrzennie zdegradowanych poprzez działania architektoniczne w celu łączenia ich z zaprojektowanymi układami miejskimi. Przykład odnowy libańskiego slumsu Hay Al Tanak. NIEZALEŻNI PRODUCENCI

Promotor – dr hab. Inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

Recenzent – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

 

Praca nr 25

Autor – mgr inż. arch. Marta Romanowska

Lokalna przestrzeń kreatywna, jako narzędzie w procesie aktywizacji społeczeństwa i zapobieganiu negatywnym skutkom gentryfikacji. Dom Twórczości zajezdnia ART na Dolnym Mieście w Gdańsku

Promotor – dr inż. arch. Jan Cudzik

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

Prace nagrodzone Dyplom Roku przez SARP Oddział „Wybrzeże”

Komisja nie przyznała nagród.

Cztery równorzędne wyróżnienia:

Praca nr 14

Autor – mgr inż. arch. Katarzyna Krupa

Materialne i niematerialne konsekwencje działań wojennych, Architektura tymczasowa, jako forma zamieszkania na przykładzie syryjskiego miasta Homs

Promotorzy – dr inż. arch. Agnieszka Błażko, dr hab. Małgorzata Dymnicka

Recenzent – dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

 

Praca nr 15

Autor – mgr inż. arch. Kajetan Witkowski, mgr inż. arch. Tomasz Żygo

Detoksyzm. Zmiana w architekturze, architektura zmian klimatycznych – redukcja gazów cieplarnianych poprzez struktury oczyszczające powietrze

Promotorzy – dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, dr inż. arch. Piotr Czyż

Recenzent – dr inż. arch. Marek Gawdzik

 

Praca nr 19

Autorzy – mgr inż. arch. Adam Grudzień, mgr inż. arch. Iga Jagodzińska 

Regionalizm w architekturze w kontekście rozwoju społeczeństwa technologicznego i globalizacji. Tradycyjny model projektowania a model cyfrowy oparty o algorytmiczną analizę danych – Centrum identyfikacji Architektury Wernakularnej, jako miejsce nauczania dawnej sztuki budownictwa – Osada rzemieślnicza we Wdzydzach Kiszewskich  

Promotor – dr inż. arch. Agnieszka Błażko  

Recenzent – dr inż. arch. Marek Sztafrowski

          

Praca nr 29

Autor – mgr inż. arch. Magdalena Frońska

Conversion of historical abandoned plantation Roca Porto Real into an Agricultural Secondary School

Konwersja historycznej opuszczonej plantacji Roca Porto Real w Wyższą Szkołę Rolniczą

Promotor – dr inż. arch. Marek Gawdzik

Recenzent – dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG

 

Wydziałowa komisja ds. Konkursów studenckich Nagroda Rektora Dyplom Roku 2019

Z prac dyplomowych wykonanych na kierunku Gospodarka Przestrzenna najwyżej oceniono i przyznano wyróżnienie:

Praca nr 54

Autor –mgr inż. arch. Marta Jasińska

Wielofunkcyjne przestrzenie publiczne, jako narzędzie integracji projektowania rewitalizacji o charakterze punktowym

Promotor – dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Recenzent – dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska

 

Z prac wykonanych na kierunku Architektura najwyżej oceniono następujące prace:

Praca nr 22

Autor – mgr inż. arch. Robert Nakielski

Woda łącznikiem przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja przestrzeni nadwodnej, adaptacja spichlerzy Czerwony Lew i Biały Koń

Promotor – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

 

Praca nr 43

Autor – mgr inż. arch. Michał Jabłonowski

Circular Gdansk – Design of Recycling Centre and Improvements to the System of Household Waste Collecting and Recycling

Promotor – dr inż. arch. Monika Arczyńska

Recenzent – dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

 

Praca nr 15

Autorzy – mgr inż. arch. Kajetan Witkowski, mgr inż. arch. Tomasz Żygo

Detoksyzm. Zmiana w architekturze, architektura zmian klimatycznych – redukcja gazów cieplarnianych poprzez struktury oczyszczające powietrze

Promotorzy – dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, dr inż. arch. Piotr Czyż

Recenzent – dr inż. arch. Marek Gawdzik

 

Do nagrody Rektora Dyplom Roku 2019 nominowano:

Praca nr 22

Autor – mgr inż. arch. Robert Nakielski

Woda łącznikiem przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja przestrzeni nadwodnej, adaptacja spichlerzy Czerwony Lew i Biały Koń

Promotor – dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Recenzent – dr inż. arch. Piotr Czyż

Galeria zdjęć