Najwięcej patentów zdobył Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 20 polskich podmiotów o największej liczbie uzyskanych w Urzędzie Patentowym RP patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2014 roku. W zestawieniu tym nasza uczelnia zajmuje 6. lokatę z liczbą 53 patentów.

 

Jak poinformował Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej najwięcej patentów i praw ochronnych zdobył w 2014 roku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (18, w tym 2 wzory użytkowe). Wśród opatentowanych na WETI technologii wymienić można m.in. pisak ekranowy, sposób do emisji substancji zapachowych, sposób i system wspomagania i rozumienia mowy, antenę mikropaskową ze szczeliną, urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza, układ do kształtowania widma sygnału radiowego czy też wzmacniacz różnicowy o zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się wydziały: Mechaniczny (11), Oceanotechniki i Okrętownictwa (11, w tym 1 wzór użytkowy) oraz Chemiczny (9).

Urząd patentowy RP podał także listę 20 podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w 2014 roku  w trybie krajowym i międzynarodowym. W tym wypadku Politechnika Gdańska znajduje się na 9. pozycji.  

Z raportu UPRP wynika, że w 2014 roku ponad 45 proc. zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w UPRP przez podmioty krajowe pochodziło z sektora gospodarki. Z sektora szkół wyższych pochodziło ponad 28 proc. zgłoszeń, ponad 11 proc. z instytutów badawczych, a ponad 2 proc. z jednostek naukowych PAN. Osoby fizyczne dokonały ponad 12 proc. zgłoszeń.

Pełen raport Urzędu Patentowego RP